Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11163 wyświetleń

XXXV sesja Rady Gminy

28 października b.r. /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady XXXV tej sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 11 września 2009  roku.   
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na  poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grajewo do Związku  Komunalnego Biebrza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grajewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w  Wojewodzinie.
10. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku.
11. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 20 października 2009 roku  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za  pierwsze trzy kwartały 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości  na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
15. Informacja Wójta, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie oraz  Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie analizy oświadczeń o stanie  majątkowym radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2008 rok.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
                                    
                                                                     (fot.e-Grajewo.pl)

Komentarze (3)

20. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania kotów na 2010r. P.S. Jestem właścicielem psa i chętnie zapłacę z niego podatek, pod warunkiem wprowadzenia podatku od posiadania kotów, które to także należałoby zaczipować.

Tak,tak dlaczego płacimy podatek tylko od posiadania psów a koty mają jakieś przywileje?Może ktoś wytłumaczy ten problem?

Jestem przekonany, że nierównym traktowaniem kotów i psów w świetle prawa należałoby zainteresowac CBA !!! Oj polecą głowy...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.