sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

XXVII Sesja Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na  XXVII Zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo, która odbędzie się w dniu   02 października    2008 roku  (   czwartek )    o godz. 11 .00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo   ul. Strażacka 6A / nr 29/.
Obrady sesji są jawne i dostępne dla obywateli. 
 
PORZĄDEK   OBRAD:

1. Otwarcie XXVII  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII  Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Ocena działalności spółek miejskich ( PUK, PEC, TBS) za rok 2007 i I półrocze 2008 roku.
7. Ocena gospodarki finansowej Miasta na podstawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.
8. Ocena działalności zakładów budżetowych miasta ( ZADM i ZWiK)  za I półrocze 2008 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
d) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
10. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miasta za I półrocze 2008 roku.
11. Sprawozdanie Straży Miejskiej za II kwartał 2008 roku
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
      13. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
      14. Wolne wnioski i informacje .
      15. Zamknięcie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.