niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9882 wyświetleń

XXVII sesja Rady Gminy

W dniu 14 stycznia b.r. /środa/  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady XXVII  sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 grudnia 2008 roku i protokołu z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Rozpatrzenie skargi pana Chełmińskiego Jerzego zam. Grajewo, ul. Wiktorowo 16 w sprawie składowania odpadów na terenie wsi Szymany i Danówek – ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów poprzez podjęcie uchwały w  przedmiotowej sprawie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości  Boczki – Świdrowo”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grajewskiemu w formie realizacji zadania „Budowa chodnika łączącego centrum wsi z budynkiem świetlicy wiejskiej w Boczkach – Świdrowo” na części działki Nr 364.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2009:
      a/ przedstawienie projektu budżetu,
      b/ odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu oraz wniosków radnych,
      c/ zapoznanie z opinią składu orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej,
      d/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
      e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu otrzymywanego przez członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Gminy Grajewo na 2009 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad. 

                                                          

Gmina Grajewo - ROK 2008 I PERSPEKTYWY ROZWOJU NA NASTĘPNE LATA ( czytaj )Komentarze (1)

prośba do Pani sołtys m. Szymany. Niech Pani powalczy aby miejscowość Szymany były lepiej oświetlone. Za rzeka Danówek i Koty Rybno widać jak na dłoni. Nam tez coś sie należy.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.