piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

 • 2 komentarzy
 • 8331 wyświetleń

XXVI Sesja Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na  obrady XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, które odbędą się w dniu 22 sierpnia 2008 roku
(   piątek )  o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A / nr 29/.

Obrady sesji są jawne i dostępne dla obywateli.

 PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie obrad XXVI -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności .
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV  Sesji Rady Miasta.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na  XXIII, XXIV i XXV  Sesjach  Rady Miasta.
 6. Informacja o kosztach i przebiegu  „Dni Grajewa 2008”.
 7. Informacja o przygotowaniu miasta Grajewo do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a)  sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Zdzisława Danilewskiego na Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie,
  b)   udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta i określenia wysokości stawki dotacji,
  c)    zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
  d) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych ,
  e)   zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Grajewo” wynikającego z budżetu 2008
  f)    zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Grajewo na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa,
  g)    uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości,
  h)    ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

       9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
      10. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
      11. Wolne wnioski i informacje
      12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Mgr Grzegorz CURYŁO

 

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (2)

a może tak radni pomyśleli by o chodniku przy ul. Dwornej.

Czy pan "Mgr Grzegorz Curyło "-polonista z wykształcenia -czyta, co podpisuje? Chyba nie, bo inaczej wyłowiłby zapisy typu "obrady XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta" lub "Obrady sesji są ...". Zapisy tego typu, to "masło maślane", albowiem "sesja" znaczy tyle samo, co "obrady"! Wstyd panie Mgr!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.