sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

XXV sesja Rady Powiatu

XXV sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu 18 grudnia 2008 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego za 2007 r.
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu grajewskiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2008 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
c) w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/08 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2008 r. w Powiecie Grajewskim,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2007-2016,
f) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2009 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące:
- przyjęcie stanowiska dot. obszarów leśnych na terenie powiatu grajewskiego.
11. Zamknięcie obrad.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.