czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Miasta

W dniu 31 maja 2005 roku (wtorek) w UM Grajewo odbyły się obrady XXIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta.

Podczas obrad nastąpiło m.in.:
- przedstawienie informacji na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewo 2005” .
- podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Miasta na 2005 rok;
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”;
c) utworzenia Straży Miejskiej ;
d) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.