sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

XXIII sesja Rady Powiatu

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego, odbyły się w dniu 14 listopada 2008 r. (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Prezentacja projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2009 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
Radni - na wniosek Zarządu Powiatu - zmienili porządek obrad poprzez zdjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, wprowadzając w to miejsce uchwałę o przeniesieniach środków PFRON
b) w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Ogólnego w Grajewie i zmiany do statutu.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.