czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

XXIII Sesja Rady Miasta

 XXIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Grajewo odbędzie się w dniu 21 maja2008 roku ( środa)  o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo,  ul. Strażacka 6A / nr 29/.
Obrady sesji są jawne i dostępne dla obywateli.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXIII -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad XXII zwyczajnej  Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na  XX i XXI sesji Rady Miasta.
6. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „ Dni Grajewa 2008”. Zapoznanie się z harmonogramem imprez i uroczystości organizowanych w II półroczu 2008 roku  w sali widowiskowej MDK.
7. Informacja na temat przygotowań do sezonu letniego – plan imprez kulturalno-sportowych w mieście.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Grajewo w roku 2007.
9. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Grajewie za okres I kwartału 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok :
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
     12. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
     13. Wolne wnioski i informacje .
     14. Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr  Grzegorz  CURYŁO

 

Biuro Rady Miasta Grajewo informuje, iż Przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, zwołali na dzień 20 maja 2008 roku / wtorek/godz. 900 wspólne posiedzenie połączonych Komisji RM. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Grajewo,  ul. Strażacka 6A /  sala konferencyjna nr 29/.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2008”. Zapoznanie się z harmonogramem imprez i uroczystości organizowanych w II półroczu 2008 r. w sali widowiskowej MDK.
4. Informacja na temat przygotowań do sezonu letniego – plan imprez kulturalno-sportowych w mieście.
5. Rozpatrzenie wniosku firmy Jeronimo Martins Dystrybucja o zwiększenie liczby przyznawanych koncesji w mieście Grajewo na alkohol do 18% i powyżej 18%.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I kwartał 2008r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Naczelnik Biura Rady Miasta
Barbara Poniatowska

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.