piątek, 12 sierpnia 2022

Sport

XXIII Bieg Szlakiem Tatarskim - 16.07.2022 r.

ORGANIZATORZY: 
Urząd Gminy Prostki, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Uczniowski Klub Kolarski Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach.

      Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski.

CEL IMPREZY:
Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.
Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki.
Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.
TERMIN I MIEJSCE:
16 lipca 2022 r. - sobota.
Prostki koło Ełku woj. warmińsko - mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.
Start - godz. 10:00 ul. Sportowa (przy muralu).
DYSTANS:
10 km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe - zakończenie Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9.

 

PROGRAM MINUTOWY:
Godz. 07:45 – 09:45 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych – biuro zawodów (Sala nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A).
Godz. 10:00 - rozpoczęcie biegu (start  – ul. Sportowa przy muralu).
Godz. 11:45 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród (Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 120.

KLASYFIKACJA I NAGRODY:
Nagradzane będą miejsca I – III w każdej z poniższych kategorii wiekowych:
a) kobiety do 40 lat,

b) kobiety powyżej 40 lat,

c) mężczyźni do 40 lat,

d) mężczyźni 41-59 lat,

d) mężczyźni 60 lat i wyżej,

e) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie),

f) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,

g) najstarszy uczestnik zawodów.

 

Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.
Wyniki biegu dostępne będą na holu w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A.

ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 16 lipca 2022 r. w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Sali nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A od godz. 07:45 do godz. 09:45.

SPRAWY RÓŻNE: 
Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
Na trasie zapewnia się wodę (ew. napoje izotoniczne).
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
     

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

czwartek, 11 sierpnia 2022

WARMIA Grajewo - TUR Bielsk Podlaski 0:1

wtorek, 9 sierpnia 2022

Skład Wissy na nowy sezon 2022/23

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.