czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

XVIII sesja Rady Gminy

 Grajewo
                                  
 28 – go  maja b.r. /środa/  o godzinie 11 – tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbędą się obrady XVIII – tej sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad: 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 kwietnia 2008  roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej realizacji zadań przez Wójta.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
      wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
  9. Rozpatrzenie pisma Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie o dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja Gabinetu Zabiegowego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


Grajewo, dnia 20.05.2008 roku

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.