poniedziałek, 15 lipca 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12728 wyświetleń

XVI Sesja Rady Miasta

29 grudnia 2011 r. (czwartek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbyła się XVI. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.


Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad XVI. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zapytania i interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
z realizacji uchwał podjętych na XIV. Sesji RM.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta – na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
b)wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości;
c)zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie w Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie;
d)zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Grajewie w Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie;
e)przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok;
f)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
g)zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
h)wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011;
i)Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022;
j)uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok:
1.przedstawienie projektu budżetu – wystąpienie Burmistrza Miasta,
2.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach,
3.zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta,
4.dyskusja nad projektem budżetu,
5.podjęcie uchwały.
6.Informacja z realizacji skarg i wniosków adresowanych do Rady Miasta i do Burmistrza Miasta w 2011 roku.
7.Podsumowanie pracy Rady Miasta w 2011 roku – w ujęciu statystycznym.
8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011 r.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie XVI. Sesji Rady Miasta.


 

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

niedziela, 14 lipca 2024

Dni Grajewa 2024

Komentarze (2)

To w końcu sp2 zostło połączone z pg2 ? Jestem ciekawy.

nie zostało połączone,ale burmistrz nie daje za wygraną.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.