Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9186 wyświetleń

XV sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Grajewskiego dbędzie się w dniu 26 lutego 2008 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Starosty Grajewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 r.
6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2007 r. na terenie powiatu grajewskiego:
a) Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
b) Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
c) Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (dot. Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie),
b) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (dot. Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie),
c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2008 r.,
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2008 roku w powiecie grajewskim,
e) w sprawie przyjęcia uzupełnienia do sprawozdania z wykonania „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” w okresie marzec 2004 – marzec 2006 r.,
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2008 r.,
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2008 r.,
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2008 r.,
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.,
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2008 r.,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.  

      Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
     Stanisław Kossakowski

 

Komentarze (1)

Dlaczego nie zamieszczacie komentarzy,bo dotyczą nietykalskiej ,bo ktoś ją chroni?To po co wam komentarze!tylko do pochwał?A mówią,że to wolny kraj,że nie ma cenzury............BZDURA!!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.