piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

XV Sesja Rady

29 października 2007 roku (  poniedziałek ) o godz. 11.00, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady XV Zwyczajnej Sesji  Rady Miasta Grajewo. Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad XV-tej sesji Rady Miasta i stwierdzenie ich prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na IX i X sesji RM
6. Wybory ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Okręgowego w Łomży na kadencję 2008-2011:
a) zapoznanie się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i wybór jej Przewodniczącego;
d) przeprowadzenie procedury głosowania tajnego-zgodnie z Regulaminem wyboru ławników
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie;
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi  Pana Ireneusza Dołęgi na Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie
b) sposobu załatwienia skargi Pana Henryka Malinowskiego na Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie
c) wezwania Sekretarza i Skarbnika Miasta do złożenia oświadczenia lustracyjnego
d)  ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w 2008 roku
8. Informacja Wojewody, Burmistrza, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Przewodniczącego Rady w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych i pracowników UM złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.
    9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
   10. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
   11. Wolne wnioski i informacje .
   12. Zamknięcie obrad Sesji.
          
                       Przewodniczący Rady  Miasta
         mgr Grzegorz  Curyło

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.