poniedziałek, 26 września 2022

Wiadomości

XLVIII sesja Rady Miasta Grajewo

28 września 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


  Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
  https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. oraz informacja na temat sytuacji finansowej miasta, realizacji zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek oraz umorzeń podatków w II kwartale 2022 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po dwóch kwartałach 2022 r.
6. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.
7. Informacja dotycząca utrzymania parków miejskich.
8. Informacja dotycząca czystości i porządku w mieście.
9. Informacja na temat kosztów oświetlenia ulicznego miasta w 2021 r. i I półroczu 2022 r.
10. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnego zasobu mieszkaniowego.
11. Informacja o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa2022”.
12. Informacja o formach wspierania rozwoju uczniów zdolnych – stypendia, nagrody sportowe i artystyczne.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
b) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie;
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych;
d) utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
e) przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2033.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
16. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Grajewo.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miasta.

 

niedziela, 25 września 2022

BMW wypełnione papierosową kontrabandą

niedziela, 25 września 2022

Rosjanie uciekają przed poborem do wojska

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.