Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10699 wyświetleń

XLIII obrady Rady Miasta

Informuję, że w dniu 19 września  2006 roku ( wtorek ) o godz.900, w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6 ( duża sala konferencyjna), odbędą się obrady XLIII. zwyczajnej sesji Rady Miasta Grajewo.


Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.


PORZĄDEK  OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XLII. Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych podczas XLI. Sesji RM.
6.Informacje dyrektorów jednostek oświatowych o przygotowaniu szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2006/2007.
7. Sprawozdania z działalności:
a) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych;
b) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
c) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
d) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.;
e) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
      8. Informacja o kosztach i przebiegu imprezy " Dni Grajewa 2006".
      9. Ocena prowadzonej gospodarki finansowej na podstawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.
    10. Informacja dotycząca zdolności kredytowej  Miasta za okres I półrocza 2006r.
    11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
b) zmian w budżecie Miasta na 2006 rok;
c) przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Radziłów;
d) przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Grajewo;
e) utworzenia  odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych;
f)     zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Grajewo na okręgi wyborcze;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Grajewo na obwody głosowania;
h) ustalenia liczby  nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007.
       12.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli dot. prawidłowości dysponowania przez szkoły gimnazjalne przyznanymi środkami budżetowymi oraz pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem szkolnym.
13.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.


UM Grajewo
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Komentarze (1)

nie wiem co to za obrady ale zrobcie cos z Radnym ktory siedzi ciagle pod blokiem 60 i pije nie zaleznie czy dzien czy noc takimlody czlowiek z wasem nie wiem kto go wybral na radnego nei wiem osoba ta jest nie kompetetna swojego stanowiska !!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.