Wiadomości

XIV sesja Rady Powiatu

Obrady XIV sesji Rady Powiatu Grajewskiego odbędą się w dniu 21 grudnia 2007 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu.
6. Informacja o sytuacji Szpitala Ogólnego w Grajewie.
7. Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego – rozwoju turystyki i agroturystyki.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007 r.,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2007 roku w powiecie grajewskim,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
e) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (dot. Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie),
f) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (dot. Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie),
g) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2008.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.