piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

XIII sesja Rady Powiatu

Obrady XIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego, odbędą się w dniu 29 listopada 2007 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007 r.,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/57/07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2007 roku w powiecie grajewskim.      
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.