Wiadomości

XII sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XII. sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 28 września 2011 r. (środa) o godz. 14.00 w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej.
5. Rozpatrzenie informacji o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.
6. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
7. Sprawozdania z prac komisji przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
c) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
  Rady Powiatu Grajewskiego
     
 
 Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.