niedziela, 14 sierpnia 2022

Wiadomości

X sesja w Rajgrodzie

W dniu 21 października 2011 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie. W sesji uczestniczyli radni, sołtysi i inne zaproszone osoby.

Po otwarciu obrad, przedstawieniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z ostatniej sesji - ze względu na ograniczony czas osób mających wystąpienia merytoryczne - przystąpiono do podjęcia uchwał.

Podjęto następujące uchwały:
-   w sprawie zmian w budżecie gminy,
-   zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2011 – 2014,
- w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2013 r. wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału Gminy Rajgród w projekcie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa,
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie – po przedstawieniu opinii powołanego przez Radę Miejską w Rajgrodzie Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie, w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu kandydatów - na ławników wybrani zostali Pani Maria Wanda Milewska i Pan Wojciech Paweł Więckowski,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród.    Następnie Pani Wiesława Milewska zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rajgród w roku szkolnym 2010/2011.
    W kolejnym punkcie sesji Burmistrz Rajgrodu przedstawił informację o wykonaniu i realizacji uchwał z IX sesji Rady Miejskiej oraz przekazał informację o swojej pracy w okresie od ostatniej sesji.

    Na sesji radni poruszyli tematy związane z:

-koniecznością dokończenia żwirowania dróg gminnych oraz niezbędnych remontów, włączania oświetlenia ulicznego,

- zmianą na stanowisku dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie – od dnia 11 października 2011 r. na emeryturę przeszedł Pan Eugeniusz Kołowski, natomiast obowiązki dyrektora powierzono na okres 3 miesięcy Panu Markowi Kostrzewskiemu,

-  odbiorem wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda – Ciszewo – Pieńczykowo – w związku z dobrymi wynikami wody potwierdzonymi przez Laboratorium Sanepidu w Ełku,
- pracami związanymi z przeprojektowywaniem kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – w szczególności na Ostejkach, ul. Żabiej, ul. Warszawskiej i Plancik,

- nowymi wycenami budynków po Szkole Podstawowej w Woźnejwsi oraz po Szkole Podstawowej w Kozłówce,

- koniecznością obcięcia suchych gałęzi nad promenadą, wymiany starych ławek w parku miejskim na nowe,
- potrzebą wydłużenia czasu otwarcia przystanku autobusowego w Rajgrodzie,

-  aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem gminy.


    W sprawach różnych:
- Sekretarz Gminy przedstawił informację o frekwencji i wynikach wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do gminy Rajgród,
- Burmistrz przedstawił informację na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, a Przewodniczący Rady Miejskiej – na temat oświadczeń majątkowych radnych,
-  pozytywnie zaopiniowano wnioski o zakup działek należących do gminy Rajgród.

Urząd Miasta w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.