sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 10577 wyświetleń

"Wyprawka szkolna"


Do 20 maja zostanie przekazana pierwsza transza rządowej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla najbiedniejszych uczniów. Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” przeznaczono w tym roku 104 mln zł. Podziałem środków zajmą się samorządy.

Dotację dla gmin na realizację programu przekazywać będzie wojewoda. Pieniądze zostaną przekazane w dwóch transzach: do 20 maja br. (I transza) i do 28 września br. (II transza).

Terminy składania wniosków o pomoc ma ustalać wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Natomiast dla szkół o profilu artystycznym termin będzie ustalać minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadaniem gminy będzie dokonanie proporcjonalnego podziału środków na zgłoszone przez dyrektorów zapotrzebowanie. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, „takie rozwiązanie pozwoli racjonalnie wykorzystać pieniądze na pomoc, ponieważ wyeliminuje przypadki, że z braku uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, pieniądze zostałyby przekazane innym uczniom tylko ze względu na to, że byłyby do rozdysponowania”.

Zgodnie z rozporządzeniem, wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.

Pomoc zostanie przeznaczona dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I gimnazjum, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i I klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub IV klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Z pomocy w nadchodzącym roku szkolnym 2009/2010 będą mogli skorzystać uczniowie, których dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł. Na dofinansowanie mogą także liczyć rodziny uczniów niespełniających kryteriów dochodowych, których sytuacja wymaga udzielenia wsparcia na zakup nowych podręczników (sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba w rodzinie czy inne zdarzenia losowe).

Z wnioskiem o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły mogą wystąpić rodzice ucznia, nauczyciel, pracownik socjalny. Dyrektor szkoły sporządzi listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekaże ją wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. -  informuje Polska Agencja Prasowa

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników dostępne jest tutaj.

 

Komentarze (5)

a dla czego nie dla uczniow kl 3 gimnazjum??? przeciez to jest chore i nie sprawiedliwe;/

''Z pomocy w nadchodzącym roku szkolnym 2009/20120 będą mogli skorzystać uczniowie, których dochód w rodzinie nie przekracza 504 zł. Na dofinansowanie mogą także liczyć rodziny uczniów niespełniających kryteriów dochodowych, których sytuacja wymaga udzielenia wsparcia na zakup nowych podręczników (sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba w rodzinie czy inne zdarzenia losowe)''. No to na pewno dostaną ci ''najbiedniejsi', 'bezdomni' '' itp.normalnie śmiech na sali...

popieram cię X nie widzę tu sprawiedliwości czym się różnią uczniowe I lub III gimnazjum mogą być tak samo biedni a może nawet bardziej :(

Pomoc dotyczy uczniów, gdzie dochów w rodzinie nie przekracza 351zł/osobę. 504zl jest to dochód do zasiłku rodzinnego a to nie to samo co wyprawka. Dodatkow, gdy dochod przekroczy 351 zł/osobe i wystepuje alkoholizm, niepełnosprawność itp. dyrektor może przyznac taką wyprawkę, ale to są wyjątki.
Wyprawka dla klas I gimnazjum wynika z reformy oświaty i ze zmany podstawy programowej.

nie rozumiem piszą o dochodzie 504 na osobę to dlaczego pojawia się 351 zł.moja siostra ma 440 zł może się starać czy już nie ? w szkole liczą po staremu czyli 351 zł.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.