niedziela, 17 października 2021

Kraj

Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna

Rajgrodzie odbyły się szkolenia 25 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Rajgród w ramach projektu „Współpraca Jonavy (Litwa) i Rajgrodu (Polska) przy realizacji szkoleń i ćwiczeń pracowników służb ochrony przeciwpożarowej”.

Szkolenia trwały osiem godzin dziennie (5 godz. teoria i 3 godz. ćwiczeń) i obejmowały następującą tematykę:

10.12.2010r.:
Teoria: Zasady współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zasady prowadzenia łączności radiowej podczas akcji ratowniczej.
Ćwiczenia: Zabezpieczenie miejsca lądowania i startu statku powietrznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby akcji ratowniczej.

11.12.2010r.:
Teoria: Sprzęt Ochrony Dróg Oddechowych charakterystyka, właściwości. zastosowanie.
Ćwiczenia: Wykorzystanie sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych podczas prowadzenia akcji gaśniczych z wykorzystaniem samochodu strażackiego.

12.12.2010r.:
Teoria: Charakterystyka, opis i zastosowanie sprzętu do cięcia drewna, betonu i stali. Charakterystyka i wykorzystanie pneumatycznego sprzętu ratowniczego.
Ćwiczenia: Praktyczne zastosowanie sprzętu do cięcia drewna, betonu i stali podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Podawanie prądów gaśniczych przy zastosowaniu drabin przenośnych.

Do ćwiczeń używano sprzętu i samochodu zakupionego na cele Projektu. Projekt pod nazwą: „Współpraca Jonavy (Litwa) i Rajgrodu (Polska) przy realizacji szkoleń i ćwiczeń pracowników służb ochrony przeciwpożarowej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013 Fundusz Małych Projektów. Projekt wdrażany jest w ramach celu 3, który ma za zadanie „wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności”.

więcej szukaj na um.rajgrod.pl

środa, 28 grudnia 2016

Przekręt internetowy

poniedziałek, 26 września 2016

Rosną mury nienawiści

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.