Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 10512 wyświetleń

Wsparcie kobiet bez pracy

Aktywna - kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na obszarach wiejskich

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.07.2009 - 31.12.2010

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest powrót na rynek pracy 375 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących gminy wiejskie powiatów suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, białostockiego i grajewskiego. Przez powrót na rynek pracy rozumie się w tym przypadku rozpoczęcie aktywności zawodowej w formie zatrudnienia, stażu, wolontariatu ale także zatrudnienie w ramach elastycznych form pracy.

BENEFICJENCI PROJEKTU
Uczestniczkami projektu mogą być kobiety pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące gminy wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkańców z terenu powiatów suwalskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, białostockiego, i grajewskiego. Ostatecznie zostanie zakwalifikowanych do uczestniczenia w projekcie 375 kobiet, w tym co najmniej 200 kobiet w wieku powyżej 45 roku życia oraz co najmniej 20 kobiet niepełnosprawnych.

OFERTA PROJEKTU
W ramach projektu oferowane jest kompleksowo wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe:

DZIAŁANIA
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, realizowane w formie warsztatów aktywizacyjnych z psychologiem oraz warsztatów motywujących ze specjalista od spraw wizerunku, wraz z bezpłatnym pakietem kosmetyków do wizażu.
• PORADNICTWO ZAWODOWE realizowane w formie warsztatów diagnostycznych (badanie predyspozycji zawodowych) oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu opracowania indywidualnego planu działań na rzecz rozwoju zawodowego i pozyskania pracy.
• WSPARCIE SZKOLENIOWE oferujące następujące tematy szkoleń zawodowych: Sprzedawca z obsługš kasy fiskalnej, Księgowość rolnicza, Pracownik agroturystyczny, Opiekunka osób starszych, Kosmetyka pielęgnacyjna oraz Masaż klasyczny (i inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb). Tematyka szkoleń uwzględniać będzie możliwość świadczenia pracy w miejscu zamieszkania z zastosowaniem Elastycznych Form Pracy.
Wszystkie formy wsparcia realizowane będą w powiatach adekwatnie do miejsca zamieszkania uczestniczek.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Aktywizacja psychologiczna do końca marca 2010 roku 375 uczestniczek projektu poprzez wsparcie psychologiczne oraz zajęcia wizażu w ramach specjalnych warsztatów aktywizacyjnych.
2. Utworzenie do końca 2010 roku Indywidualnych Planów Działań na rzecz aktywizacji zawodowej uczestniczek projektu poprzez specjalistyczne poradnictwo zawodowe z wykorzystaniem wiedzy zakresie elastycznych form pracy.
3. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych do końca 2010 roku 375 uczestniczek projektu poprzez program szkoleń zawodowych dostosowanych do ich predyspozycji i dyspozycyjności.
Uczestniczkom wypłacane będą dodatki szkoleniowe, w wysokości 3zł za każdą godzinę szkolenia
Liczba miejsc ograniczona

REKRUTACJA
Zgłoszenia należy składać do 31.12.2009 w siedzibie Wykonawcy:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15 - 441 Białystok

Zgłoszenia będą przyjmowane również drogą telefoniczną

tel.: 085 653 77 00
fax. 085 732 95 05
e-mail: ibartoszewska@bfkk.pl

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa(PDF)
Regulamin rekrutacji(PDF)

 

Komentarze (6)

bardzo dobry program .

A CO Z KOBIETAMI MIęDZY 25 a 40 rokiem życia??????My też jesteśmy bez pracy!!!

Program jak program i co z tego jak w Grajewie nie ma pracy dla tych co mają wykształcenie w danym zawodzie.Pracodawców interesuje tylko staż i do widzenia,a co po stażu ? ? ?
A dla osób niepełnosprawnych znaleźć pracę w Grajewie to zupełna klapa ! ! !

Oj przepraszam serdecznie a gdzie w tym szeregu bezrobotnych sąmężczyźni, którzy mają na utrzymaniu rodziny? Przecież nas również dotyczy bezrobocie. Czy nam pozostaje tylko łopata na budowie w sezonie i to na czarno? A rowno uprawnienia są tylko dla kobiet? No nie nie rozumiem tegoświata

Dokładnie, pracodawcy się scwanili i przyjmują na staże i inne temu podobne formy,a po upływie czasu przeznaczonego na to dziękują za współpracę. Ze świeczką szukać ludzi, którzy chcą zatrudnić na podstawie umowy o pracę. Ci, którzy nie mają doświadczenia mają bardzo niewielkie pole manewru-albo zdecydować się na staż i po roku znów poszukiwać pracy, albo wyjechać za granicę. Innym problemem jest nepotyzm i kumoterstwo i nikt nie ma pomysłu jak temu zaradzić, jak pomóc młodym ludziom, którzy znajomości czy krewnych na wysokich stanowiskach nie mają, a chcą pracować, zarabiać...

co z kobietami bezrobotnymi po 40 jakie mają szanse na znalezienie pracy

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.