niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 8081 wyświetleń

Woda i ścieki bez podwyżek?

Na najbliższej sesji Rady Miasta Grajewo radni pochylą się nad projektem uchwały dotyczącym zatwierdzenia nowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Działalność w wymienionym zakresie na terenie miasta Grajewo prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Przygotowany przez ZWiK cennik zakłada utrzymanie dotychczasowych stawek, jednakowych dla wszystkich grup odbiorców. Projekt zakłada, że do 31 marca 2018 r. za dostawę 1 m3 wody nadal będziemy płacić 2,72 zł netto (brutto 2,94 zł), za odbiór m3 ścieków – 4,74 zł brutto, razem 7,68 zł.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Grajewo. Rozliczenia są wykonywane wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy, w które zaopatrzeni są wszyscy odbiorcy usług.

Warto dodać, że ZWiK prowadzi działalność podstawową w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków, która jest objęta niniejszą taryfą oraz działalność pomocniczą w zakresie konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej oraz konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe.

Czy obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. stawki pozostaną w kolejnym roku, zadecyduje Rada Miasta w głosowaniu jawnym; o wyniku poinformujemy.


e-Grajewo.pl
 

niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (3)

To Rada decyduje o wysokości cen wody i ścieków? Myślałem, że rachunek ekonomiczny - przede wszystkim koszty, które należy kontrolować.

Powinna być obniżka po 3 latach deflacji .

Podwyżki ceny za wodę i ścieki będą na poziomie 100% w ciągu najbliższych lat i to bez większego związku z działaniami rządu PIS, czytaj dlaczego na: naszawoda.blogspot.com Patrz POST numer 18

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.