niedziela, 14 sierpnia 2022

Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 9773 wyświetleń

Wieści z Wojewodzina

W piątek 21.10.2011 r. w Zespole Szkół im. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni do praktycznej nauki zawodu: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa. W dalszej części uroczystości zaproszeni Goście zwiedzili nowe pomieszczenia dydaktyczne, przypomnieli historię realizacji projektu oraz degustowali potrawy przyrządzone przez uczniów w nowej pracowni.

Bardzo dziękuję paniom: Teresie Zwolińskiej, Dorocie Szymkuć, Katarzynie Ołdakowskiej i Beacie Urbańskiej oraz Uczniom z klas: III TH, IV TŻ i IV TH za przygotowanie tej uroczystości. Stoły były pięknie nakryte, potrawy smakowite, a obsługa profesjonalna  - Zdzisława Choynowska dyr. ZS w Wojewodzienie
Powiat Grajewski zakończył realizację projektu  pt.: "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji 30 czerwca 2011r.

Wartość ogólna projektu wyniosła  435 339,90 zł. Wartość dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 55% (239 436,94 zł) wkład własny Powiatu Grajewskiego to 45 % (195 902,96  zł) 

 W wyniku realizacji projektu powstał zwarty, nowoczesny i funkcjonalny kompleks pracowni, w których realizowany będzie proces dydaktyczny w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Wyremontowano pomieszczenia niewykorzystywane dotychczas na potrzeby procesu dydaktycznego i wyposażono je w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne.
W kompleksie pracowni dydaktycznych w wyniku realizacji projektu powstały:
1) pracownia technologii gastronomicznej;
2) pracownia higieny;
3) recepcja hotelowa;
4) sala obsługi konsumenta.

W ramach projektu została również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka na parterze budynku szkoły oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Poprzez wykonanie prac remontowo - budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych zostały stworzone warunki niezbędne do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia w Zespole Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka na kierunkach kształcenia technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Wzmocni to funkcję Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka jako placówki edukacyjnej kształcącej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz przygotuje ją do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, jak i do wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.

Inwestycja w infrastrukturę oświatową w miejscowości Wojewodzin ma charakter uzupełniający wobec regionalnej infrastruktury edukacyjnej, integrując obszary miejskie i wiejskie oraz wnosząc istotny wkład w proces przestrzennej regeneracji obszarów marginalizowanych. Rozwój lokalnej infrastruktury i poprawa jej stanu ogranicza bariery w rozwoju gospodarczym oraz przyczynia się do zwiększenia poziomu inwestycji w województwie. Tym samym, wzrastają możliwości dywersyfikacji działalności gospodarczej  i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia mieszkańców małych miejscowości.

Koordynatorem projektu i działań z ramienia Starostwa Grajewskiego była wicestarosta A. Rutkowska
(fot. 5)
wtorek, 9 sierpnia 2022

Karaoke w GCK

Komentarze (1)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.