poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 9892 wyświetleń

Wieści z Wojewodzina

Wieści z Wojewodzina

W dniu 20 grudnia 2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Grajewskim, jako beneficjentem została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu  pt.: ,,Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Realizacja rzeczowa projektu, czyli rozpoczęcie robót budowlanych, nastąpiło w kwietniu 2011r.
Projekt zakłada powstanie zwartego, nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu pracowni, w których realizowany będzie proces dydaktyczny w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zaplanowana inwestycja obejmuje adaptację pomieszczeń niewykorzystywanych dotychczas na potrzeby procesu dydaktycznego, remont pomieszczeń i ich wyposażenie w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada utworzenie poprzez prace remontowo-budowlane czterech pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne o wysokim standardzie.

W nowopowstałym kompleksie pracowni dydaktycznych powstałych w wyniku realizacji projektu powstaną:
• pracownia technologii gastronomicznej wymagana w standardach wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technika hotelarstwa oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego;
• pracownia higieny wymagana w standardach wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technika żywienia i gospodarstwa domowego;
• recepcja hotelowa i sala obsługi konsumenta wymagana w standardach wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technika hotelarstwa.

W ramach projektu zostanie również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka na parterze budynku szkoły oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.     Wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych, wyremontowanie pomieszczeń sanitarnych i ich przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także likwidacja przeszkód komunikacyjnych w obrębie budynku szkoły umożliwią każdej osobie dostęp do szkoły i do edukacji w jej obrębie.
Poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych zostaną stworzone warunki niezbędne do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia w Zespole Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka na kierunkach kształcenia technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Wzmocni to funkcję Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka jako placówki edukacyjnej kształcącej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz przygotuje ją do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, jak i do wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.


Inwestycja w infrastrukturę oświatową w miejscowości Wojewodzin ma charakter uzupełniający wobec regionalnej infrastruktury edukacyjnej, integrując obszary miejskie i wiejskie oraz wnosząc istotny wkład w proces przestrzennej regeneracji obszarów marginalizowanych. Rozwój lokalnej infrastruktury i poprawa jej stanu ograniczy bariery w rozwoju gospodarczym oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu inwestycji w województwie. Tym samym, wzrosną możliwości dywersyfikacji działalności gospodarczej  i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia mieszkańców małych miejscowości.

Wartość ogólna projektu wynosi 567.667,57 zł, kwota dofinansowania wynosi 312.217,16 zł, wkład własny Powiatu Grajewskiego 255 450,41 zł. 


poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (4)

To dobrze że szkoła w Wojewodzinie się rozwija, ale może by ktoś w końcu zainteresował się dojazdem, a konkretnie stanem jezdni. Bo po ostatniej zimie odcinek na zakręcie w pobliżu byłego PGR-u jest w fatalnym stanie, a przypominam, że to jest zakręt!

kolego absolwencie, to nie jest droga szkoły, ani nawet gminy. jest droga powiatowa i szkoła ani gmina nic nie moze na niej zrobić. a że mamy taki rząd jaki mamy... to tak juz zostanie.

kolego absolwencie2, to że nie jest to droga szkoły to ja wiem - to jest droga do szkoły, ja tylko informuję, bo może ktoś w końcu to zauważy i coś z tym zrobi.

A co ma rzad do Powiatu i jego decyzji inwestycyjnych rzad rozrzadza pieniadze ale to powiat ustala priorytety -Pozdrawiam :)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.