Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 14474 wyświetleń

Wieści z SP nr 4

 W roku szkolnym 2009/2010 pracować będzie 52 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnlonych nauczycieli. W nawiązaniu do Arkusza organizacji szkoły, w którym wskazano 2 wakaty, zostały  zatrudnione osoby z kwalifikacjami wymaganymi stosownym rozporządzeniem:
- anglistka w pełnym wymiarze czasu pracy,
- psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).
Należy podkreślić, ze nie było problemów z obsadzeniem tych wakatów. Poza tym jedna osoba (świetlica) z uwagi na stan zdrowotny będzie przebywała na zwolnieniach lekarskich. Nie utrudni to jednak organizacji pracy szkoły, ponieważ na czas jej nieobecności zostanie zatrudniona osoba, która już uprzednio pracowała.


UCZNIOWIE
W roku szkolnym 2009/2010 w szkole będą funkcjonować:
2 oddziały przedszkolne ( 49 dzieci),
11 oddziałów klas  I-III,
12 oddziałów klas IV-VI,
Łącznie w klasach I-VI będzie się uczyć 533 uczniów.
 
 
 
Dnia 25 września 2009 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI.  Ogółem oddano 235 głosów, w tym  15  nieważnych, 4  osoby  wstrzymały się od głosowania.

WYNIKI:

Jakub Szypulski - 45
Dominika Wojciechowska - 34
Joanna Kruszyńska - 30
Klaudia Jakończuk - 22
Adrianna Doliwa - 18


PODRĘCZNIKI
Zmiana nastąpiła w klasie pierwszej z uwagi na wprowadzoną reformę programową Podręczniki dla uczniów realizujących kształcenie specjalne zostały zamówione bezpłatnie.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Zajęcia lekcyjne będą odbywać się do godz. 15.30 w klasach IV -VI ( są to zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania; zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się po tych godzinach). W klasach I -III sporadycznie uczniowie będą pracować do godziny 16.15. Oddziały przedszkolne- podobnie jak w roku poprzednim-będą pracować na dwie zmiany, tj. do godz. 16.30.


BAZA MATERIALNA SZKOŁY
W wakacje 2008/2009 wykonano następujące prace remontowe:
- zdemontowano istniejący węzeł cieplny.
- zamontowano nowy dwufunkcyjny kompaktowy węzeł cieplny.

Wykonawca robót: PEC Sp. z o.o. Wartość robót: 61.031,22 zł brutto.

Odnowiono przez pomalowanie ścian i sufitów świetlicę szkolną i pokój pedagoga, wyrównano podłoże i ułożono nową posadzkę z wykładziny PCV.  Odnowiono przez pomalowanie farbą emulsyjną i olejną pomieszczenie księgowości, zastępcy dyrektora, administracji i gabinet pielęgniarki szkolnej. W korytarzach na wszystkich na parterze i piętrach pomalowano lamperię farbą olejną do wysokości 1.7 m. Odnowiono lamperię przez pomalowanie farbą olejną w małej sali gimnastycznej. Zamontowano wywiewki wentylacyjne / 4 szt./ w sali gimnastycznej. Wartość zużytych materiałów -7.626,41 zł brutto (środki budżetowe).
Wymienione prace wykonano sposobem gospodarczym przez konserwatorów.

Sala lekcyjna nr 18 została wyposażona w nowe meble (szafki, biur). Środki Komitetu Rodzicielskiego - wartość 3 750,28 zł. brutto.

Na bieżąco usuwano drobne usterki z zakresu robót elektrycznych, hydraulicznych i stolarskich.


Adres: Konstytucji 3-go Maja 23,
19-203 Grajewo
Telefon: (086) 272-30-78
Fax: (086) 272-30-78
Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
http://www.sp4grajewo.cba.pl/
Dyrektor szkoły: mgr Halina Muryjas - Rząsa


Komentarze (1)

zawaliste to zdjęcie

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.