czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Wieści z Rajgrodu

Wieści z Rajgrodu
Gmina Rajgród rozpoczęła realizację inwestycji pn.: „Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

2 lutego 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą z Ełku, następnie 11.02.2011 r. przekazano wyłonionej firmie teren robót.

Zakres rzeczowy robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:
a) roboty zewnętrzne:
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (wykonanej na zamówienie),
- otynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem wapiennym,
- malowanie ścian zewnętrznych,
- wykonanie okładziny granitowej na posadzce wiatrołapu, schodach i parapetach zewnętrznych,
- oczyszczenie podmurówki betonowej i impregnacja preparatem do betonu;
b) roboty wewnętrzne:
- odbicie zniszczonych istniejących tynków wewnętrznych,
- docieplenie dachu, podbicie płytą OSB, otynkowanie,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowych tynków,
- wykonanie podłogi drewnianej,
- malowanie;

Firma, która zajmuje się remontem kapliczki w Czarnej Wsi, ma czas na wykonanie inwestycji do dnia 31 maja 2011 r. Koszt wykonania remontu kapliczki w Czarnej Wsi wynosi ok. 32 000 zł

czwartek, 28 października 2021

Ograniczenie wizyt w KP PSP w Grajewie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.