Wiadomości

Wieści z Rajgrodu

Gmina Rajgród realizuje obecnie inwestycję pn.: „Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie – Radosny Promyk” dofinansowaną w kwocie 331 280,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym.


Dnia 29 września 2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót budowlanych polegających na remoncie przedszkola w Rajgrodzie został Zakład Remontowo – Budowlany Aleksander Stanisław Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża, z którym dnia 04.10.2010 r. podpisano umowę.
Projekt zakłada remont i doposażenie pomieszczeń budynku po przedszkolu w Rajgrodzie, które zostało zlikwidowane w 1997 r. Oprócz okien, które zostały wymienione w 2008 r., cała reszta wymaga kapitalnego remontu m.in.: posadzki, ściany, tynki, pomieszczenia wydawania posiłków, zmywaka i jadalni. W ramach projektu planowane jest także zamocowanie sufitu podwieszanego, by obniżyć wysokość pomieszczeń oraz przebudowa ścianek wewnętrznych w celu pozyskania miejsca na łazienki dla dzieci niepełnosprawnych.


Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, remontem pomieszczeń sanitarnych łącznie z wykonaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych, a także remontem pozostałych pomieszczeń. Następnie zostaną wykonane m.in.: sieć LAN w jednym pomieszczeniu do pracowni komputerowej dla przedszkolaków, podjazd dla niepełnosprawnych, daszek o konstrukcji stalowej oraz nowe chodniki.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępności najmłodszych mieszkańców gminy Rajgród (w równym stopniu z miasta, jak i terenów wiejskich) do edukacji, co jest najskuteczniejszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych.

fot.Edyta Karwowska


niedziela, 29 maja 2022

17 czerwca zmiana w OC

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.