Kultura i rozrywka

Wieści z Niećkowa

W piątek 28 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Niećkowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Apel ten zapisze się złotymi zgłoskami w historii szkoły z uwagi na doniosłe wydarzenie, które miało miejsce na samym początku uroczystości. Wydarzeniem tym było odznaczenie Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Medal jest wyrazem podziękowania za wieloletnią i ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i pożarnictwa. Zewnętrzną odznaką wręczenia medalu było udekorowanie nim sztandaru szkoły. Dekoracji dokonali druh Jarosław Augustowski Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz druh Antoni Milewski sekretarz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którzy specjalnie w tym celu przyjechali do Niećkowa na zakończenie roku szkolnego.

Dalsza część apelu przebiegła podobnie jak w latach ubiegłych. Dyrektor Dariusz Koniecko nagrodził uczniów, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, sporcie lub osiągnęli sukcesy w konkursach. Na koniec wszyscy uczestnicy wysłuchali krótkiego montażu słowno-muzycznego nawiązującego w swojej wymowie do rozpoczynających się wakacji.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.