niedziela, 17 października 2021

Wiadomości

Wieści z KP PSP w Grajewie

Wieści z KP PSP w Grajewie

    Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Grajewie za 2010 r.


    W dniu 16.02.2011 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie grajewskim w 2010 r..

W naradzie uczestniczyli:
 Naczelnik Wydziału Technicznego KW PSP w Białymstoku – st. bryg. Zbigniew Chrzanowski,
 Komendant Powiatowy Policji w Grajewie – mł. insp. Marek Przybyszewski
 Wicestarosta Powiatu Grajewskiego – Alicja Rutkowska,
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród – Marian Podlecki
 Burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu
 P. o. Komendanta Straży Miejskiej – Artur Grodzik
 Komendant Straży Gminnej – Karol Szymanowski
 Komendant Powiatowy PSP w Grajewie – mł. bryg. Andrzej Sobolewski,
 Z - ca Komendanta Powiatowego i załoga KP PSP w Grajewie.
 Lokalne media


      Na wstępie Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Andrzej Sobolewski przywitał wszystkich przybyłych, a następnie złożył sprawozdanie z realizacji celów i kierunków działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na administrowanym terenie w 2010 r. oraz naświetlił planowane do wykonania w b. r. zadania. Następnie zastępca Komendanta Powiatowego omówił sytuację pożarową oraz występowanie miejscowych zagrożeń na terenie powiatu w minionym roku. Głos zabrał również przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Zbigniew Chrzanowski, który podsumował działalność Komendy Wojewódzkiej PSP oraz zapoznał z wynikami osiągniętymi w analizowanym okresie. Zwrócił uwagę na zagadnienia operacyjne, warunki techniczne i lokalowe, a także na plany związane ze szkoleniem w ramach współpracy międzynarodowej. Podziękował samorządowcom, strażakom PSP i OSP za dobrą współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń pożarowych. Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska w swej wypowiedzi zadeklarowała dalszą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz podziękowała za dotychczasową współpracę i działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grajewskiego.
     

Naradę zakończyła krótka dyskusja związana z tematyką spotkania oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 

sobota, 16 października 2021

Rewitalizacja Centrum Grajewa

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.