środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

Wieści z KP PSP

22 lutego 2017 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się coroczna narada kierownictwa Komendy z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Poza strażakami w naradzie uczestniczyli również pracownicy urzędów gmin nadzorujący i realizujący zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Otwarcia narady dokonał zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota. W swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2016 roku i zadania do realizacji w 2017 roku. W tej części wystąpienia omówiono m.in. statystykę zdarzeń, udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach praktycznych na obiektach, dokonano analizy charakterystycznych zdarzeń oraz podsumowano przebieg kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” na terenie powiatu grajewskiego.

W dalszej części narady głos zabrał zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. Zdzisław Zaborowski, który przedstawił aktualny stan wyszkolenia strażaków OSP oraz wskazał potrzeby szkoleniowe w poszczególnych jednostkach. Warto dodać, że w 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Grajewie zorganizowała i przeprowadziła 4 szkolenia dla strażaków OSP, w których wzięło udział 120 druhów. W tym punkcie narady ukierunkowano również strażaków na bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych oraz bieżące monitorowanie gotowości operacyjnej i zgłaszanie ewentualnych uwag do tut. Komendy.

 

Jako ostatni głos zabrał kierownik sekcji kwatermistrzowsko – technicznej st. kpt. Daniel Lewczuk. W swojej prezentacji odniósł się do zagadnień kwatermistrzowskich, w tym aktualnego stanu wyposażenia i braków w wyposażeniu specjalistycznym jednostek OSP KSRG. Następnie przedstawił informację o wykorzystaniu dotacji dla jednostek OSP w KSRG w kwocie 106.883,00 zł. oraz dotacji MSWiA dla jednostek OSP w wysokości 43.000,00 zł. Dotacje przeznaczono głównie na zakup umundurowania, sprzętu i armatury wodnej, środków łączności i uzupełnienie zestawów hydraulicznych w rozpieracze kolumnowe.

Łącznie w naradzie uczestniczyło 30 druhów pełniących funkcje prezesa i naczelnika w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz 5 pracowników odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach. -  informuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota

 

W ramach doskonalenia umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych oraz doskonalenia umiejętności technologii wykonywania prac podwodnych, grupa 4 strażaków – nurków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w składzie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, asp. Krzysztof Pawłowski, sekc.  Michał Sosonowski oraz sekc. Michał Milewski uczestniczyła w 3 – dniowym szkoleniu, które odbyło się w dniach 15 – 17 lutego 2017 r. w Centrum Nurkowym „Banana Divers” nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie, powiat suwalski.

Szkolenie przeprowadzono zgodnie z Rozkazem 1/2017 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 01 lutego 2017 roku oraz zatwierdzonym „Programem szkolenia doskonalenia umiejętności wykonywania prac podwodnych”. Ramowy plan szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia: konfiguracja sprzętu nurkowego i jego obsługa pod lodem, wykorzystanie łączności przewodowej, awaryjne procedury podczas wypadku nurkowego, poszukiwanie obiektów pod wodą za pomocą metody okrężnej i wahadłowej, sporządzanie dokumentacji video oraz szkiców z odnalezionego obiektu. W ramach zajęć praktycznych odbyły się nurkowania na głębokość 18 – 20 metrów dla młodszych nurków MSW oraz 28 – 30 metrów dla nurków MSW w celu adaptacji do prowadzenia działań ratowniczych na większych głębokościach.

Uczestnicy szkolenia dysponujący specjalistycznym sprzętem i samochodami ratownictwa wodnego pozostawali w ciągłej gotowości do podjęcia działań ratowniczych na akwenach wodnych w przypadku zaistnienia rzeczywistego zdarzenia. -  informuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.