czwartek, 2 lutego 2023

Szczuczyn

Ćwiczenia ratownicze

21 września 2016 r. w Szczuczynie odbyły się ćwiczenia dowódczo–sztabowe z epizodem praktycznym, których głównym celem było doskonalenie technik ratowniczych oraz współdziałania poszczególnych służb i instytucji w przypadku powstania pożaru w obiektach użyteczności publicznej.

Teoretyczna część ćwiczeń z udziałem strażaków, zaproszonych gości i lokalnych środków masowego przekazu odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, na której zostały przedstawione główne zadania do realizacji. W tej części ćwiczeń zarówno organizatorzy, jak też zaproszeni goście omówili szczegółowo potencjał ratowniczy, którym dysponują oraz algorytm postępowania przy tego typu zdarzeniach. Ważnym punktem spotkania było zapoznanie uczestników ćwiczeń z charakterystyką zabytkowego zespołu klasztornego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

GALERIA ZDJĘĆ

Epizody praktyczne przeprowadzono w obiektach barokowego zespołu klasztornego oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie. W związku z tym, że pożar wybuchł na terenie zabytkowego zespołu klasztornego i istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na sąsiedni obiekt, w którym przebywają ludzie przewlekle chorzy i z ograniczoną zdolnością poruszania się, teren akcji podzielono na dwa odcinki bojowe. Dowódcom przydzielono zadania, które obejmowały m.in. akcję gaszenia pożaru z wykorzystaniem będących w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym sił i środków, ewakuację osób poszkodowanych i zagrożonych z obiektów oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bęćkowie;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Klimaszewnicy;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsoszu;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiadnej;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie;

- Związek Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie;

- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie;

- Państwowe Ratownictwo Medyczne w Grajewie;

- Proboszcz parafii p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Szczuczynie;

- Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie;

- Przedstawiciele Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Po zakończeniu ćwiczeń dokonano podsumowania w miejscowym kościele p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny, który wchodzi w skład barokowego zespołu klasztornego. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zwiedzili krypty znajdujące się pod prezbiterium kościoła,
w których na przestrzeni trzech wieków, dokonano szeregu pochówków zasłużonych obywateli miasta i regionu. Między innymi w kryptach pochowany został założyciel Szczuczyna Stanisław Antoni Szczuka oraz trójka jego dzieci, a także przedstawiciele miejscowej szlachty oraz pijarzy z miejscowego klasztoru.

Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń serdeczne podziękowania kierujemy do: proboszcza  parafii p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Szczuczynie - ks. kanonika Roberta Zielińskiego, Pana Artura Kuczyńskiego - Burmistrza Szczuczyna, Pani Elżbiety Niklińskiej - Dyrektora Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Szczuczynie oraz Pani Anny Jagusz - Prezesa Związku Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie.


 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

kpt. Arkadiusz Lichota       

 

środa, 1 lutego 2023

W karnawałowym rytmie

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Komunikat sztabu #5336 BCK w Szczuczynie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.