Wiadomości

Walne TP 9 PSK

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie

W sobotę 12 kwietnia w lokalu Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie. Obok członków Towarzystwa spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, Starosta Powiatu Grajewskiego Jarosław Augustowski, Burmistrz Miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz, Wiceburmistrz Miasta Grajewo Waldemar Remfeld, Dyrektor ZS nr 2 im9 PSK w Grajewie Marzena Sulkowska, Komendant Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 PSK Tomasz Dudziński oraz Prezesi organizacji kombatanckich działających w Grajewie. W trakcie ponad dwugodzinnego spotkania dotychczasowe władze Towarzystwa przedstawiły zebranym sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w latach 2001-2007. W dyskusji, która się wywiązała, wszyscy zabierający głos podkreślali znaczącą rolę Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w propagowaniu postaw patriotycznych i prezentowaniu historii tzw. „małej Ojczyzny”. Zwrócono również uwagę na znaczną aktywność Towarzystwa w zakresie działalności wydawniczej oraz koordynującej wspólpracę Środowiskowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z ZS nr 2, ZS „Strzelec” i ZHP. Znalazł się również czas na prezentację i dyskusję planów na najbliższą jak i dalszą przyszłość.

Następnie zebrani członkowie Towarzystwa udzielili absolutorium ustępującym władzom i dokonali wyboru nowych. W skład Zarządu weszli: Antoni Dudziński – prezes, Janusz Bagiński – wiceprezes, Kazimierz Stankiewicz – skarbnik, Tomasz Dudziński – sekretarz oraz Marzena Sulkowska, Stanisław Wiśniewski i Karol Ostrowski jako członkowie. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Edwarda Szabata, Waldemara Michalaka i Grzegorza Gardockiego.

Na zakończenie zebrani członkowie Towarzystwa wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na wspólny koleżeński obiad, w trakcie którego w dalszym ciągu kontynuowano rozmowy na temat dotychczasowej jak i przyszłej działalności.
T. Dudziński

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.