piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

VIII sesja Rady Powiatu

Obrady VIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego odbędą  się w dniu 25 czerwca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego powiatu grajewskiego za 2006 r.
6. Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do sezonu turystycznego
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007 r.,
b) w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie do Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d)  w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2007-2016.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.