Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 13243 wyświetleń

VII sesja Rady Miasta

   29 kwietnia 2011 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbyła się VII. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na V. Sesji Rady Miasta.
5. Problematyka przeciwdziałaniu bezrobociu – informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie za rok 2010 oraz sytuacji bieżącej.
6. Informacja z działalności w 2010 roku następujących jednostek organizacyjnych Miasta:
a) Miejskiego Domu Kultury;
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
c) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
d) Grajewskiej Izby Historycznej.
7. Informacja na temat kierunków i form działań w zakresie promocji miasta, w tym w ramach organizacji „Dni Grajewa 2011”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na Osiedlu 1000-lecia 5;
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37;
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
d) zmian w budżecie miasta na 2011 r.;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
f) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej.
9. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy estetyki na terenie dworca kolejowego w Grajewie.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej na zlecenie Rady Miasta kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Grajewo.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z VI. Sesji Rady Miasta Grajewo.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie VII. Sesji Rady Miasta.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli


Komentarze (5)

Marek przyjdź na sesje i sam zadaj pytanie

a gdzie jest pierwszy kikwidator PKS-u, 50-ciu miejsc pracy ??????

Kolego ggg! Proponuję najpierw zajrzeć w stenogramy z posiedzenia Rady Miasta i ze zrozumieniem odczytać to, co miałem na myśli sarkastycznie nazywając siebie pierwszym likwidatorem PKS-ów! Dla Kolegi oraz niepotrzebnie wystraszonych pracowników grajewskich PKS-ów podaję link http://bip.um.grajewo.pl/prawo_lokalne/protokol_kadencja_2010_201.htm

Podobno chodzi o coś więcej niż zwrot 30 tys dkla urzędu

Wszystkie rączki do góry jak za komuny.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.