Wiadomości

  • 9 komentarzy
  • 9581 wyświetleń

Uzbrajanie ul. Proletariackiej


Po rozstrzygniętym w końcówce ubiegłego roku przetargu, wyłoniony wykonawca pracuje nad uzbrajaniem części terenów inwestycyjnych w Grajewie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nosi nazwę „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej.


Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu prac m.in.:
- budowa nawierzchni ulicy Proletariackiej w tym:
a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
c) nawierzchnia jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego
d) nawierzchnia chodników z kostki betonowej
e) nawierzchnia chodników z płyt betonowych
f) oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń (w tym usunięcie 7 szt.drzew oraz krzewów o pow. 0,25ha),
g) wykonanie robót konserwacyjno - naprawczych i oczyszczających istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Proletariackiej
- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Proletariackiej,
- budowa sieci wodociągowej z rur PEHD w ul. Proletariackiej oraz na odcinku łączącym ul. Proletariacką z Przemysłową, wraz z kompletnym uzbrojeniem,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej oraz na odcinku łączącym ul. Proletariacką z Przemysłową, w tym: kanalizacja grawitacyjna, tłoczna wraz z kompletną przepompownią,
- budowa linii oświetleniowej w ul. Proletariackiej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w tym: kanalizacja: grawitacyjna, tłoczna wraz z kompletną przepompownią; rozbiórka oraz odbudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Przemysłowej (w 100% z nowego materiału),
- budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Proletariackiej
(fragm. SIWZ)

O wykonanie zadania ubiegały się 3 firmy. Wykonawca, który wygrał przetarg to Poldren z Augustowa. Wartość zamówienia szacowano na 3 186 316 zł, wybrano ofertę prawie 2 mln 930 tys .zł., ofertę z najwyższą ceną przedstawiło białostockie przedsiębiorstwo (4 300 000 zł)


fot. e-Grajewo.pl


Komentarze (9)

I co buce napiszecie? Nic w Grajewie się nie dzieje?

to i robotniczą powinni zrobic z nowym asfaltem

a gdzie ta ulica jest? na jakimś wygwizdowiu niezaludnionym, a tam gdzie ludzie mieszkają nogi można połamać

Robi się modernizację ulicy.Nowe oświetlenie asfalt a w mieście dziura na dziurze.Drogi jakich powstydziła by się najbiedniejsza gmina w Polsce.Dla czego zapomina się o centrum miasta i osiedlach takich jak Pisaki,Huta.

Panie sowa...tak w Grajewie nic sie nie dzieje od wielu lat,...

ze specyfikacji wynika, że będzie odbudowana nawierzchnia i chodniki na ulicy przemysłowej w 100% z nowego materiału. Jeżeli tak będzie to chwała inwestorowi

kto do cholery dał taką nazwę tej ulicy??????!!!!!!!! może następną niech nazwie armii ludowej?

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!

- to fragment z Manifestu Komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, który stał się hasłem i zawołaniem komunistów w XX wieku. Wezwanie to było również hasłem wszystkich republik ZSRR, a także widniało – w tłumaczeniu na odpowiednie języki narodowe – pod lub nad winietami wszystkich tych gazet, które stanowiły oficjalne organy partii robotniczych w różnych krajach.

wieki mijają a to się nie zmienia!

zmienić na ul.Lenina

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.