wtorek, 27 lutego 2024

Programy unijne

Upowszechnianie Kultury

Edukacja kulturalna i upowszechnianie Kultury

O sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków z dopłat mogą wnioskować m.in. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność w dziedzinie kultury.

Dofinansowane działania:
Środki przyznawane są między innymi na takie działania jak:
- wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji, i adaptacji społecznej,
- wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację warsztatów, kursów i szkoleń ze wszystkich dziedzin sztuki (teatru, plastyki, literatury, muzyki, filmu);
- zadania z zakresu edukacji kulturalnej, w tym filmowej,
- kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące aktywne uczestnictwo w kulturze,
- wspieranie przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i patologiom, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
-  popularyzacja osiągnięć twórców nieprofesjonalnych, szczególnie dzieci, młodzieży w formie konkursów, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw itp.
- przekaz umiejętności i tradycji w formie warsztatów plenerów, kursów, szkoleń, szczególnie w formie tzw. "szkół tradycj"i
- tworzenie kolekcji sztuki ludowej, zakupy dóbr służących kultywowaniu lokalnych i regionalnych tradycji; 
- popularyzacja twórczości ludowej przez wsparcie wystaw, konkursów, przeglądów i festiwali;
- ochrona krajobrazu kulturowego wsi w tym poprzez pomoc w zachowaniu architektury regionalnej, tradycji,

Wysokość dofinansowania:
Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys.zł przy minimum 10% wkładu własnego.

Termin składania wniosków:
W roku 2006 nabór wniosków odbywa się w następujących terminach:
- do 15 lutego,
- do 15 kwietnia,
- do 15 czerwca,
- do 15 września,
- do 15 listopada,

Wnioski składane są w Departamencie Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa (dokument w formacie pdf):
http://www.mk.gov.pl/website/document/?docId=358

 

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.