Kultura i rozrywka

Turniej Tańca Współczesnego

REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO’
im. Renaty Dudaryk -Randzio
Grajewo 2011

I. Cel imprezy

1. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych.
2. Popularyzacja zespołowych form tanecznych.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami artystycznymi.

II. Uczestnicy

1. Zespoły działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych  i innych placówkach kulturalnych.
2. SZKOŁY TANECZNE MOGĄ PREZENTOWAĆ SIĘ POZA  KONKURSEM.

III. Termin

12 czerwca 2011 roku godz. 11.00

IV. Organizator

    Miejski Dom Kultury w Grajewie, tel. (086)272 – 29 – 91,
    Tel.fax (086)272 – 83 – 86, e-mail: [email protected]
    Kontakt: Joanna Kochańska-Szabat

V. Miejsce Turnieju

    Klub Hades, ul. Wojska Polskiego 72 Grajewo
    Scena Plenerowa o długości 13 m i szerokości 7,5 m  z  zadaszeniem.
„Kartę zgłoszenia” należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 maja 2010 roku na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19 – 200 Grajewo. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! PODKŁADY MUZYCZNE NIE MOGĄ BYĆ W FORMIE PLIKÓW MP 3

VI. Turniej zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1. Kategoria wiekowa – od 7 do 12 lat
2. Kategoria wiekowa – od 13 do 16 lat
3. Kategoria wiekowa – od 17 do 21 lat
- o kategorii wiekowej decyduje większa ilość uczestników w danym wieku (średnia wieku)

VII. W konkursie mogą wziąć udział zespoły w kategoriach:

I. FORMACJE TANECZNE PREZENTUJĄCE – TANIEC DOWOLNY, DANCE SHOW, MINIATURY TANECZNE, INSCENIZACJE TANECZNE, WIDOWISKA TANECZNE
II. FORMACJE TANECZNE WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI DISCO, FREESTYLE, HIP – HOP, FUNKY
        - formacje tańczą pojedynczo – muzyka własna
        - jeden lub dwa tańce o łącznym czasie do 10 minut
1. Każdy uczestnik Turnieju może być członkiem tylko jednego zespołu.
2. Zespół może wystąpić maksymalnie w dwóch kategoriach.
UWAGA!
        ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE DECYZJĘ O ILOŚCI PREZENTOWANYCH TAŃCÓW.
        Ze względu na dużą ilość uczestniczących zespołów w danej kategorii – formacja wybiera 1 taniec do prezentacji przed komisją
Nie mogą być prezentowane tańce z poprzednich edycji Turnieju.

VIII. Ocena i nagrody

1. Komisja turniejowa ocenia:  opracowanie choreograficzne,  dobór muzyki, technikę wykonania, dobór, pomysłowość, estetykę kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny
2. Komisja artystyczna zastrzega sobie prawo do ostatecznego zakwalifikowania do danej kategorii tańca.
3. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy.
4. Nagrody i wyróżnienia jury przyzna w danych kategoriach
- jury może przyznać specjalne nagrody dla instruktorów.

IX. Przepisy organizacyjne
1. Akredytacja wynosi 5 zł od osoby (członków zespołu)
2. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia w dniu Turnieju.
3. Akredytację należy wpłacić na konto PKO BP S.A. o/ Grajewo 74102013320000130200374785 z dopiskiem „Taniec 2011” do dnia 28.05.2011 i przedstawić ksero wpłaty w dniu Turnieju. Po tym terminie wpłata akredytacji gotówką w dniu Turnieju tj. 12.06.2011 roku w biurze organizacyjnym Turnieju.
4. Instytucje zgłaszające zespół winny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt.
5. Instytucje delegujące ponoszą koszty przejazdu.
6. Biuro organizacyjne Turnieju czynne będzie 12 czerwca od godz. 9.00.
7. Próby na scenie w dniu Turnieju mogą trwać od 9.00 do 10.30.
8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ORGANIZATOR.

poniedziałek, 18 października 2021

Wielka Parada Branickich 2021

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.