Sport

  • 3 komentarzy
  • 8346 wyświetleń

Turniej Tańca Nowoczesnego

REGULAMIN I TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO

Organizator: Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
ul. Grunwaldzka 2
19 – 230 Szczuczyn
Tel./fax 86 272 52 83
e-meil: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl

Termin i miejsce:
02.VI.2012r., godz. 13.30
Sala Gimnastyczna Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie ul. Plac 1000 – lecia 19 – 230 Szczuczyn

Cel imprezy:
- popularyzacja różnych form tańca;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką;
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych z różnych placówek kulturalnych i oświatowych;
- integracja środowisk tworzących amatorski ruch artystyczny;
- krzewienie tańca jako formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
IV. Kategorie taneczne:
1) Disco Dance – układy w stylu disco
2) Show Dance – układy w postaci show, widowiska tanecznego, inscenizacji tanecznej;
3) Street Dance – wykorzystanie jednej lub kilku technik np. Hip – hop, funky, break Dance, electric boogie;
4) Inne formy taneczne – wszystkie układy, które swoim stylem nie pasują do pozostałych kategorii: taniec współczesny, jazz, modern jazz i inne.

Kategorie wiekowe:
Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
od 6 do 9lat – szkoły podstawowe
od 10-do 12 lat – szkoły podstawowe
od 13 do 16 lat – szkoły gimnazjalne
powyżej 16 lat – szkoły ponadgimnazjalne
W przypadku grup mieszanych, o kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.


Warunki uczestnictwa:
Przesłanie na adres organizatora do dnia 26.V.2012r. kart zgłoszenia.
Wpisanie na listę uczestników – po dokonaniu opłaty startowej w wysokości 10 zł od osoby (uczestnik występujący w jednej kategorii tanecznej, za każdy kolejny występ po 5zł) w biurze organizatora lub przelewem na konto: 25 8768 0003 0000 1892 2000 0010.
W przypadku dokonywania przelewu na konto, proszę o podanie nazwy zespołu, instytucji delegującej oraz za ile osób dokonano opłaty.
W razie konieczności uzyskania faktury, prosimy o przesłanie niezbędnych danych na maila.
Opiekunem grupy może być osoba pełnoletnia.
Każdy niepełnoletni uczestnik Turnieju zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
Koszty związane z dojazdem, ubezpieczeniem i zakwaterowaniem pokrywają uczestnicy Turnieju.

Przebieg Turnieju:
Turniej składa się z eliminacji i konkursu finałowego. W koncercie finałowym będą uczestniczyć wyłącznie zespoły wytypowane przez jury.
Turniej będzie przebiegał w następujących kategoriach tanecznych:
solo, czas prezentacji do 1 minuty 30 sekund,
duety, czas prezentacji do 2 minut 30 sekund,
formacje, czas prezentacji do 4 minut 30 sekund

Przekroczenie czasy wykonania stanowi podstawę wykluczenia z Turnieju.
Uczestnicy mogą startować tylko w dwóch kategoriach.
W Turnieju jako uczestnicy nie mogą brać udziału instruktorzy taneczni oraz opiekunowie grup tanecznych.
Uczestnicy występują przy nagraniach własnych.
Podkłady muzyczne powinny być przygotowane na płytach CD i opisane (nazwa grupy, nr utworu).
Turniej oceniany będzie przez profesjonalne jury.
Jury będzie oceniało zespoły i indywidualnych uczestników według: techniki tańca, nowych form tanecznych, muzyki, choreografii, ogólnej prezentacji scenicznej, estetyki kostiumów i doboru rekwizytów.
Jury w koncercie galowym przyzna nagrody i wyróżnienia.
W Turnieju przewidziano 3 nagrody w każdej kategorii tanecznej i wiekowej (za I, II i III miejsce).
Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia:
- ubezpieczenie imprezy;
- nagrody i dyplomy w Turnieju;
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolna techniką podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronie internetowej.
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania porządku na sali gimnastycznej, a w szczególności w szatniach. Za porządek w szatni odpowiada opiekun grupy.
Złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków Turnieju i niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rozstrzygnięcia niniejszego Turnieju, w tym publikacji ogłoszenia wyników oraz promocji Turnieju. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator Turnieju.

wtorek, 16 sierpnia 2022

WARMIA Grajewo - TUR Bielsk Podlaski 0:1

wtorek, 9 sierpnia 2022

Skład Wissy na nowy sezon 2022/23

Komentarze (3)

BArdzo dobry pomysł,oby cieszylo sie duza popularnoscia taki turniej,a co rok bedzie wiecej uczestnikow i widzow,he ;P

alee ja tez chce :P

wiec zapraszamy do Szczuczyna :D

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.