Oferty i promocje

Trener pracy - rekrutacja

Rekrutacja OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

do projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii

Zaprasza do udziału w projekcie osoby:
 w wieku 18-64 lata;
 zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego;
 wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy;
 bezrobotne, nieaktywne zawodowo  w tym m.in. uczestniczące w WTZ lub ŚDS;
 posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub o lekkim stopieniu niepełnosprawności wydanym z uwagi na upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu bądź tożsame obowiązujące.

Oferujemy:
Indywidualne wsparcie trenera pracy, w tym:
 indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy);
 stworzenie profilu zawodowego i predyspozycji do wykonywania określonych zadań w miejscu pracy;
 wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trojstronnego: kandydat do pracy-trener – pracodawca), szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą i pracownikami, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

Biuro projektu: 
15-419  Białystok
ul. Św. Mikołaja 1, lokal 27
pn - pt w godz.8:00-18:00, 

    oraz na stronie projektu:      www.trenerpracy.eu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.