poniedziałek, 27 maja 2024

Kultura i rozrywka

  • 2 komentarzy
  • 10194 wyświetleń

Szkoły Marzeń w Radziłowie

Miniona niedziela, 4 czerwca br. była szczególna dla całego Radziłowa, a zwłaszcza szkół tej miejscowości: szkoły podstawowej i gimnazjum. Tego dnia bowiem odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Szkoła Marzeń", którym obie radziłowskie szkoły uczestniczyły. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektorów oraz nauczycieli obu placówek, szkołom udało się pozyskać fundusze na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wycieczek i wyjazdów edukacyjnych.
         Cała przygoda ze "Szkołą Marzeń" zaczęła się już pod koniec czerwca ubiegłego roku. Wtedy to pojawiła się atrakcyjna oferta, która zainteresowała wiele szkół wiejskich, gdzie była adresowana. Możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy zachęciła wszystkich dyrektorów i nauczycieli. Chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 1491 szkół, niemniej jednak tylko 443 zostało zakwalifikowanych, w tym obie radziłowskie placówki. Szkoły musiały przygotować szczegółowe plany wykorzystania oferowanych funduszy. Ważne było, by działaniami finansowanymi z programu "Szkoła Marzeń" objąć jak najwięcej uczniów.
         Dzięki wsparciu finansowemu z programu "Szkoła Marzeń" zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum w Radziłowie zorganizowano mnóstwo dodatkowych zajęć odpowiadających potrzebom uczniów zarówno zdolnych, jak i tych z trudnościami edukacyjnymi. Prowadzono zajęcia wyrównawcze głównie z przedmiotów wiodących- języka polskiego i matematyki oraz zajęcia terapeutyczne. Utworzono liczne koła zainteresowań: artystyczne,
informatyczne, teatralne, plastyczne, przyrodnicze, ekologiczne, żywieniowe, historyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne, chemiczne, biblioteczne, fizyczne, europejskie, Koło Młodego Geografa, Szkolny Klub
Miłośników Regionu. Działają także: drużyna zuchowa i harcerska, Liga Piłki Siatkowej, Liga Tenisa Stołowego, Szkolny Ośrodek Kariery. W szkole podstawowej powstały dwa zespoły taneczne: "Smerfiki" i "Reflex". W
gimnazjum wydawano gazetkę szkolną "GIMpress". Uczniowie obu radziłowskich szkół stworzyli różnorodne prezentacje multimedialne, opracowali biuletyny, ulotki, foldery związane ze swoją małą Ojczyzną - Radziłowem i jego okolicami. W ramach dodatkowych zajęć przygotowano także spektakle teatralne, słowniki gwary lokalnej. Odbyły się również liczne wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy na "zielone szkoły" finansowane z programu "Szkoła
Marzeń".
         Nikt nie ma wątpliwości, że uczestnictwo w projekcie przyniosło ogromne korzyści dla całego środowiska, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.
- "Dzięki "Szkole Marzeń" możemy uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Są też organizowane wycieczki, podczas których uczniowie mogą poznać okolicę i swoją ojczyznę, a także w przyjemny sposób zdobyć więcej informacji o naszym kraju. Uczestnictwo w wycieczkach jest finansowane przez "Szkołę Marzeń""-
mówi Justyna z klasy IB gimnazjum.


- "Moim zdaniem projekt "Szkołą Marzeń" to bardzo dobry pomysł. Dzięki niemu możemy rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę na interesujące nas tematy. Dzięki ?Szkole Marzeń? zdobytą wiedzę wykorzystałam w konkursach, w których odniosłam sukcesy. Dzięki temu, że moja szkoła uczestniczy w
projekcie, mogę wyjechać na wspaniałą wycieczkę w góry i do Słowacji. Zawsze o tym marzyłam, a teraz jest to rzeczywistość. Moi koledzy mówią: "Szkoła Marzeń" jest O.K." - cieszy się Milena Dąbrowska.
- "Moim zdaniem "Szkoła Marzeń" jest wspaniałym rozwiązaniem dla szkół. Daje możliwość rozwijania zainteresowań i spełnia marzenia wielu uczniów"- podsumowuje Mariusz.
Zadowolenia z udziału w projekcie nie kryją również dyrektorzy szkół: mgr Barbara Grądzka- dyrektor gimnazjum i mgr Teresa Dziekońska- dyrektor szkoły podstawowej.
- "Nasz udział w projekcie przyniósł największe korzyści uczniom. To dla nich utworzono liczne zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Ogromnym plusem była możliwość zorganizowania dodatkowych odwozów
dla uczniów z okolicznych miejscowości. Dotąd nasze dzieci nie mogły pozostawać na zajęcia pozalekcyjne, gdyż były zobligowane odwozami po lekcjach. W tym roku uczniom mogliśmy zapewnić dodatkowe kursy. To bardzo
ważne dla dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich".- mówi dyrektor gimnazjum Barbara Grądzka.
- "Realizacja projektu mogła się odbyć tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy najpierw, poświęcając swój wolny czas, opracowali interesującą i wartościową ofertę zajęć, a później konsekwentnie ją realizowali. "- dodaje Teresa Dziekońska.
- "Szczególnie istotna okazała się praca naszych szkolnych koordynatorów- mgr Doroty Mroczkowskiej- koordynatora projektu z gimnazjum oraz mgr Zbigniewa Mroczkowskiego- koordynatora ze szkoły podstawowej. To ich wewnętrzna dyscyplina, odpowiedzialność i solidność, sprawiły, że wszelkie zaplanowane działania były sprawnie realizowane"- zauważa Barbara Grądzka.


         4 czerwca podsumowano uczestnictwo obu szkół w projekcie. Podsumowanie to stało się imprezą dla całego środowiska lokalnego- uczniów, rodziców, lokalnych instytucji i wszystkich osób mniej lub bardziej związanych z projektem. Uroczystość polegała na zaprezentowaniu wybranych wytworów prac uczniów przygotowanych na dodatkowych zajęciach i kołach zainteresowań. Prace wyłożone były na stoiskach oraz przedstawione w formie
inscenizacji i występów. Zorganizowano także zawody sportowe, w tym mecz piłki siatkowej. Nie zabrakło przedstawień teatralnych, np. "Wieczór u prababki" oraz "Popołudnie i wieczór u prawnuczki", teatrzyku ekologicznego, przedstawienia kukiełkowego a także występów zespołów tanecznych i wokalnych. Najwięcej emocji wzbudziły dwa tańce ludowe: krakowiaczek i polka podlaska w wykonaniu "Smerfików", czyli uczniów klas 0- III Szkoły Podstawowej w Radziłowie.
         Wśród zaproszonych gości pojawili się: dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego -  Andrzej Grygoruk, konsultant regionalny projektu "Szkoła Marzeń" Maria Magdalena Ferenc, ksiądz kanonik Jan Grochowski, Prezes
Spółdzielni Kółek Rolnicznych w Radziłowie - Wiesław Mordasiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mścichach - Bogusława Statkiewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Radziłowie - Zofia Walewska, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Radziłowie  - Marzena Polkowska.


Uroczystość podsumowania udziału obu radziłowskich szkół w projekcie "Szkoła Marzeń" na długo pozostanie w pamięci lokalnej społeczności.


Zbigniew Mroczkowski

niedziela, 26 maja 2024

Obchody Dnia Strażaka 2024

Komentarze (2)

Bardzo fajna sprawa, wymagająca duzęgo wkładu nauczycieli, uczniów i pozostałego personelu oraz rodziców.
Serdecznie gratuluję! i cieszę się z Waszwego sukcesu.

Strasznie duzo tekstu, nie chce się nawet czytać.
Gratujuję i życzę dalszych efektów w realizacji inncyh projektów!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.