Kultura i rozrywka

Szkolne opowieści – cz. 3

Szkolne opowieści – cz. 3
G e n e z a  S z k o ł y  Z a w o d o w e j.

PŚSZ w G r a j e w i e 1947/48  
Dyrektor: Pani Kiełczewska


Grajewskie koszary wojskowe dla szkoły.
   W marcu 1948 r. dyr. Kiełczewska wystąpiła z pismem do Ministerstwa Obrony Narodowej o przydzielenie opuszczonych koszar do dyspozycji szkoły. Sporządzono szkice sytuacyjne. Uzyskano poparcie na piśmie od Powiatowej Rady Narodowej i zarządu „Służba Polsce”. Komplet dokumentów wysłano do MON w Warszawie. Żywiono nadzieję, że po przyznaniu niezagospodarowanych budynków, szkoła przeniesie się do własnych pomieszczeń. W wyobraźni snuto plany komfortowego połączenia obok siebie: klas do nauczania teorii, warsztatów szkolnych, magazynów, internatu męskiego i żeńskiego dla uczniów z odległych miejscowości oraz stołówkę, świetlicę i pralnię.
Zaczęto odliczanie dni na uzyskanie odpowiedzi z MON.
Frekwencja szkoły w miesiącu marcu wyniosła 87,3%.

Rocznica śmierci gen. Świerczewskiego

   Czwartego kwietnia 1948 roku odbyła się uroczysta akademia ku czci zasłużonego żołnierza pod hasłem „Rocznica śmierci gen. Świerczewskiego”. Karol Świerczewski ps. „Walter” zmarł 28.03.1947r.W uroczystości, która odbyła się w sali Gimnazjum Ogólnokształcącego w Grajewie, wzięła udział młodzież wszystkich klas. Mimo, że uroczystość odbyła się po starannym przygotowaniu, to jednak nastrój był bardzo przygnębiający. Powodem takiego nastroju była zapewne świadomość, że oto Polska straciła jednego z wielu największych swoich ludzi, bohatera i budowniczego ludowej Ojczyzny.
  Po referacie i części artystycznej, uczniowie deklamowali kilka wierszy mówiących o bohaterskim i patriotycznym życiu generała, który nie miał zwyczaju kłaniać się kulom.

Wielka uroczystość ZWM
   17 kwietnia 1948 r. odbyła się wielka uroczystość wręczenia organizacji międzyszkolnej Związku Walki Młodych instrumentów muzycznych, zakupionych przez społeczność grajewską. Oprócz uczniów obecni byli: nauczyciele, ofiarodawcy, rodzice, przedstawiciele władz i partii politycznych.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dyr. Liceum Ogólnokształcącego ob. Antoni Petrajtys (ur. w 1903 r. w Białaszewie, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego) i opiekun organizacji ZWM ob. Józef Kiełczewski. Uczniowie demonstrując swoje zadowolenie ochoczo grali na nowych instrumentach. Nastrój w śród zebranych był wyraźnie podniosły.
   Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy herbatce, podczas której uczniowie śpiewali wojenne piosenki i recytowali utwory literackie. Po spotkaniu w przyjemnej, rozluźnionej atmosferze młodzież o godzinie 23.z żalem opuściła budynek szkolny.

Święto Lasu
   Przez dwa bardzo zimne dni, 23 i 24 kwietnia 1948 r., trwało „Święto Lasu”. Uczniowie jak zwykle byli zadowoleni z dni wolnych. Młodzież, wszystkich grajewskich szkół średnich, zebrała się o godzinie 9-tej na placu szkolnym. Było bardzo gwarno. Po ustawieniu w czwórki, uczniowie maszerując ulicami naokoło miasta ze śpiewem, udali się na dworzec PKP. Następnie pociągiem, razem z wychowawcami, pojechali do lasu w Ciemnoszyjach. W lesie każda szkoła otrzymała przydział nasion i sadzonek świerków. Jedni sieli nasionka, a drudzy sadzili drzewka na wyznaczonych terenach przez leśnika. O godzinie 18-tej wszyscy pełni wrażeń, mimo zimna, powrócili do domu.
   W drugim dniu święta, 24 kwietnia, uczniowie wszystkich szkół średnich ponownie zebrali się na placu szkolnym o godz. 8-mej. Również czwórkami przemaszerowali na około miasta i udali się na Mszę Św. do kościoła. Po nabożeństwie na placu przemawiali przedstawiciele władz. Przemawiał lekarz Bolesław Dzieczkaniec, zajmujący w mieście szereg funkcji kierowniczych. Po przemówieniach uczniowie przemieścili się na dworzec PKP, skąd pociągiem odjechali na majówkę do lasu w Rudzie. Tego dnia dalej było bardzo zimno, a mimo to humory wszystkim dopisywały. W lesie rudzkim młodzież śpiewała, tańczyła, grała na otrzymanych, nowych instrumentach. Zorganizowano też gry, konkursy i zawody. Czas szybko upłynął i o godz. 18-tej nauczyciele zarządzili wyjazd do domów. W powrotnej drodze pociąg wypełniony był przede wszystkim młodzieżą, muzyką i śpiewem.
Frekwencja szkoły za miesiąc kwiecień wyniosła 79,6%.
 


      PS. Cykl publikowanych opisów od nr1 stanowi kronikę, rzeczywistych wydarzeń, mającą autentyczny związek z życiem szkoły od początku jej powstania w Grajewie. Zbiór autentycznych opowiadań, uzyskanych od osób rozrzuconych po kraju, zajął autorowi w latach siedemdziesiątych cztery lata. Przedstawia w nim struktury organizacyjno-gospodarcze, często polityczne, jednostki edukacyjno-wychowawczej od 1947 r. z perspektywą do lat bieżących. Zamieszczone notatki o wymowie politycznej, odpowiednie dla lat minionych, dziś młodzież powinna konfrontować z aktualną wiedzą. (dcn.)
 
                                                                Tekst i fotozbiory: Stanisław Orłowski
 
 

poniedziałek, 18 października 2021

Wielka Parada Branickich 2021

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.