Kultura i rozrywka

"Szkoła Humanitarna" w PG nr 1


Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2013/14 przystąpiło do realizacji projektu "Szkoła Humanitarna”, który jest elementem większego projektu przygotowanego i realizowanego przez Polska Akcję Humanitarną pod nazwą "Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności".

Projekt realizowany jest w cyklu roku szkolnego – od września do czerwca. W ramach projektu szkoły przygotowują się do prowadzenia projektów z zakresu edukacji globalnej, a następnie, w ciągu roku szkolnego, realizują dwa takie projekty na temat prawa i dostępu do żywności oraz pomocy humanitarnej. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, na przykładzie tematów takich jak: dostęp do żywności, pomoc humanitarna, prawo do wody czy prawo do edukacji. Jego zadaniem jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. Uczniowie zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.

W dniach od 26 do 28 września odbyło się szkolenie wprowadzające w Jachrance "Lokalnie na rzecz mieszkańców krajów Południa”, w którym uczestniczyło 2 uczniów i 2 nauczycieli z naszej szkoły. W październiku uformowała się grupa uczniów z klas IIa i IIc chętnych do podjęcia działań w ramach projektu "Szkoła Humanitarna”. Tematyką przewodnią w I semestrze jest pomoc humanitarna, jej cele, zdania i organizacje niosące pomoc humanitarną. Uczniowie postawili sobie za główne zadanie prowadzenie akcji uświadamiających o pomocy humanitarnej wśród uczniów klas gimnazjalnych. Z początkiem Tygodnia Edukacji Globalnej (w tym roku 16 – 24.11. 2013 r.) pojawiły się plakaty, gazetka ścienna oraz ogłoszenia o konkursie na temat pomoc humanitarna. 18 listopada odbyły się też dwugodzinne warsztaty na temat pomocy humanitarnej przygotowane i prowadzone przez uczniów klas IIc i IIc dla uczniów jednej z klas gimnazjalnych. Do 12.12.2013 zostały przeprowadzone takie warsztaty we wszystkich klasach gimnazjalnych. Warsztaty przygotowane przez uczniów dla uczniów spotkały się z bardzo dobrą oceną uczestników oraz innych nauczycieli. Praca metodą projektu stwarza okazję do zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Należy też podkreślić rolę poczucia satysfakcji i zadowolenia z dobrze wypełnionego zadania.

W grudniu rozpoczął się kurs e-learningowy dla nauczycieli koordynatorów z zakresu edukacji globalnej, a pod koniec lutego dobędzie się kolejne szkolenie nauczycieli z zakresu edukacji globalnej. W przyszłym semestrze chcielibyśmy skorzystać z dodatkowego warsztatu prowadzonego przez pracowników PAH w naszej szkole. O podejmowanych działaniach będziemy informować w przyszłości.

Udział w projekcie to dla naszej szkoły szansa podniesienia wiedzy nauczycieli oraz uczniów  na temat globalnego wymiaru sytuacji i problemów, które dotykają nas codziennie. To ukazanie nowej perspektywy, która opisuje rzeczywistość nie tylko z poziomu lokalnego, ale stara się zrozumieć świat i mechanizmy nim rządzące w wymiarze globalnym.

fot. PG1poniedziałek, 20 marca 2023

Kiermasz Wielkanocny (01.04)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.