czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 11442 wyświetleń

Szkoda zdrowia na picie

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się wyłącznie do szkód występujących u osób uzależnionych, lecz dotyczą także członków ich rodzin. Często żyją one w stanie stresu, co staje się przyczyną wystąpienia u nich stałych zaburzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem współuzależnienia.

Grajewo
W okresie od stycznia do października 2007 roku w ramach swojej działalności Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- zobowiązała 2 osoby do uczestnictwa w zajęciach grupy terapeutycznej funkcjonującej przy Klubie “Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie, 
- w przypadku 2 osób odstąpiła od procedury postępowania ze względu na bezzasadność stawianego zarzutu nadużywania alkoholu,
- w przypadku 4 osób zawiesiła postępowanie,
- wobec 12 osób podjęła procedurę postępowania, której jeszcze nie zakończono,
-  opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Ponadto w minionym okresie wspólnie z policją MKRPA przeprowadziła 23 kontrole w punktach sprzedaży detalicznej i gastronomicznej napojów alkoholowych (17 sklepów i 6 barów). W wyniku dokonanej kontroli, stwierdziła nieznaczne uchybienia kwalifikujące się do nałożenia mandatów karnych oraz: 

- skierowała jeden wniosek do Burmistrza Miasta Grajewo o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu właścicielowi sklepu, który naruszył Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grajewie o podjęcie leczenia odwykowego przez właściciela punktu sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych.

Podczas kontroli sprzedawcy byli informowani o konsekwencjach nieprzestrzegania ustawy, otrzymywali ulotki alkoholowe i przedruki ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyniki kontroli wskazują, że najczęściej występującą nieprawidłowością w kontrolowanych punktach jest spożywanie alkoholu w miejscu zakupu lub w jego obrębie. Jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w Grajewie przypada na 306 osób.
Komisja w dalszym ciągu realizuje działania zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Załącznik *.PDF:   Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2008r. -  Wyniki badań.

e-Grajewo.pl

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (5)

jeden pije bo musi drugi pije bo lubi trzeci pije bo sie nudzi czwarty pije bo jest klimat piaty przesadzi z piciem i ma lipe hah


szkoda to jak teściowa wpadne do studnii ......... p........

W raporcie napisane jest, że działa w Grajewie grupa dla osób współuzależnionych Al-Anon. W jakich dniach i w jakich godzinach taka grupa działa? Jakiś czas temu próbowałem się dowiedzieć i mi się nie udało.

pije by pasc padam by wstac wstaje by zyc zyje by pic:P

alkohol no problem picie to zycie polak nie kaktus pic musi

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.