piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Super szkolenie

 RADY PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum w Rajgrodzie.

Dnia 19 maja 2008r. w Gimnazjum im. ks. J. Radwańskiego w Rajgrodzie odbyło się Szkolenie Rady Pedagogicznej. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele ze szkól z terenu gminy Rajgród. Tematyka szkolenia dotyczyła: „Wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od środków psychoaktywnych, komputera i Internetu”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
1. Psychospołeczny aspekt uzależnień: przyczyny, fazy, mechanizmy.
2. Formy pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków.
3. Informacja o środkach zmieniających świadomość.
4. Diagnoza pacjentów używających narkotyków.
5. Interwencja wobec osób zażywających narkotyki.
6. Profilaktyka uzależnień – poziomy, fazy, standardy.
7. Umiejętności wychowawcze w profilaktyce zachowań ryzykownych.
8. Procesy postępowania wobec dziecka zażywającego narkotyki w szkole.

Szkolenie zostało przeprowadzone z inicjatywy Pani pedagog – mgr Jolanty Rejkiewicz. Realizatorami szkolenia byli: państwo Elżbieta i Wojciech Powiekrowscy certyfikowani specjaliści terapii uzależnień, doświadczeni socjoterapeuci, twórcy i realizatorzy programu profilaktycznego „Droga”, pracownicy MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA TERAPII I READAPTACJI „ETAP’ w Białymstoku.

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwolą wszystkim uczestnikom warsztatów na właściwe zdiagnozowanie i udzielenie odpowiedniej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem lub już uzależnionym. Ponadto wszyscy uczestnicy dziękują dla pani pedagog – Jolanty Rejkiewicz za zaangażowanie i wkład merytoryczny włożony w przygotowanie niniejszych warsztatów.
Pani pedagog wyraża szacunek i serdeczne podziękowanie sponsorom dzięki, którym warsztaty przebiegały w bardzo przemiłej atmosferze. Serdeczne podziękowanie kieruje do pana kierownika masarni „EUROPA” w Rajgrodzie oraz kierownika piekarni również w Rajgrodzie.

Ponadto pani pedagog dziękuje również panu dyrektorowi Gimnazjum – Zygmuntowi Sarnackiemu za zorganizowanie obiadu w stołówce szkolnej. Dziękuje również p. M. Zawadzkiej oraz E. Bacztub za okazaną pomoc podczas warsztatów.

Informacja A. Chylinski

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.