poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 9939 wyświetleń

Straż Miejska apeluje!W miesiącu październiku Straż Miejska otrzymała dwa zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące porzuconych szczeniąt na terenie Miasta Grajewo. W obu przypadkach skierowany na miejsce patrol znalazł szczenięta, które trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Niestety nie udało się ustalić sprawców tego czynu. Te wyjątkowo smutne zdarzenia świadczą o tym jak okrutnie potrafimy traktować naszych podopiecznych. Na szczęście z zachowaniem takim spotykamy się stosunkowo rzadko.

Straż Miejska Grajewo przypomina wszystkim właścicielom czworonogów o konsekwencjach takiego zachowania. Zwierzęta porzucane często umierają z głodu, pozostawione bez opieki kończą pod kołami samochodów, są pokaleczone, wyziębione i cierpią, dlatego sankcje karne przewidziane za ten szczególny występek są bardzo wysokie.


Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt:

art. 6. 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu;

1a) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

2) (uchylony);

3) umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból;

4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

13) (uchylony);

14) trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu;

15) organizowanie walk zwierząt.


art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym okrucieństwem,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia

- jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.


PAMIĘTAJMY!

Zwierzę nie jest rzeczą, czuje i cierpi tak jak my. Dbajmy o nasze zwierzęta i nie zostawiajmy ich na pastwę losu. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia nie wahaj się i poinformuj odpowiednie służby. Możliwe, że Twoja informacja pozwoli na uratowanie życia zwierzęcia!Straż Miejska Grajewo
(86) 273 08 30

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (7)

ludzie gdzie wasze sumienia ciekawe jak byscie sie czuli gdyby was tak porzucono brak slow na takich ludzi

I co na to kościół? Może chociaż raz niech zabierze głos na ten temat. Może chociaż raz niech przemówi do serc ludzkich i uczuli na krzywdę zwierząt. Może chociaż raz niech powie coś nie tylko o miłości wobec człowieka, ale i innych istot żywych, tak samo czujących, cierpiących, cieszących się lub smucących. Nie bądżmy okrutni, bezduszni i obojętni. Nauczmy się pomagać nie tylko ludziom . Awdotia

Często dochodzi do takich okrutnych występków, tylko o wielu nie wiemy, bo tego w danym momencie nie odkryliśmy lub straż nie została powiadomiona . Pewnie niejedno znalezione przez kogoś kocię lub szczenię pochodzi z wyrzuconego miotu. Przykro jest mi pisać o tym, co ludzie potrafią złego zrobić wobec bezbronnych zwierząt. Mam jedynie nadzieję, że takich bestialców też los nie oszczędzi. Oby cierpieli tak samo, jak niewinne zwierzątka. Ada

A może tak porozmawiamy o biednych, niewinnych dzieciach, które cierpią i nikt się nimi nie interesuje, bo ważniejsze są psy i koty niż ludzie.A ilu jest ludzi starszych potrzebujących pomocy - tego nie widzi nikt - bo najważniejsze są psy i koty.

Do Bogda! Nie są najważniejsze, ale ważne. Prawo chroni zarówno ludzi jak i psy i koty, tylko nie jest doskonałe i wszystkowiedzące, dlatego też często cierpią ludzie i zwierzęta. Człowiek udomowił zwierzę i powinien nim się opiekować, a nie porzucać jak rzecz, dlatego wyroki za złe traktowanie zwierząt powinny być znacznie bardziej dotkliwe.

Bogda. Temat jest o zwierzętach po co wtrącasz wątek o biednych dzieciach. Ludzie jak i zwierzęta też mają miejsce na tej ziemi. Jednak czasem wydaje się że właśnie ludzie to najbrutalniejesze istoty niszczą wszystko co spotkają na drodze.

Temat poświęcony jest właśnie porzuconym pieskom, więc poruszamy temat bestialstwa czlowieka wobec zwierząt. Problemy ludzkie rozpatrujmy przy odrębnej okazji. Ludziom jest komu pomagać, chociaż w ograniczonym zakresie, a zwierzęta większości ludzi są obojętne i ktoś musi tym się zainteresować. Cieszy mnie fakt,że nie jestem w tym odosobniona. Awdotia

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.