Wiadomości

Starostwo Powiatowe informuje

OBWIESZCZENIE
    O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z ar. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienia się, że dnia 30. 06.2009r. zostało wszczęte na żądanie Gmina Rajgród postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda-Pieńczykowo-Pieńczykówek.

Wykaz działek, przez które przebiegać będzie inwestycja:
19/1,15, 15/3,16/1, 13,10/9,18, 41, 37, 42/1, 65, 64, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 82/1, 83,84, 85/2, 95, 98, 104,105,106,132, 231, 232, 235, 239, 240, 258, 370/2 położonych we wsi Bełda,
26/8, 6, 9, 97,12,15,16, 19, 99, 37, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 82, położonych we wsi Stoczek,
115, 116, 172/3,116/3,118/2,120/2, 122/2, 124/2, 126/2,128/2,130/2,132/2, 147/2, 146/2,134,137, 154, 270,131,168/2,169/2,171/2,174/2,175/2,177/2, 179/2, 181/2,183/2, 185/2, 187/2,189/2,191/2, 193/2,195/2,197/2,199/2, 201/2, 203/2, 205/2, 207/2, 209/2, 211/2, 213/2, 215/2, położonych we wsi Kozłówka,
45, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 41/1, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75,86, 32, 31, 30/2, 41/1, 29, 28, 30/1, 239/4, 239/5, 27, 239/6,154,133,132, 41/2, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20,19, 18, 16/3,16/2, położonych we wsi Pieńczykowo,
94/3, 94/4, 97/2, 97/3, 94/2, 27, 28, 29, 81/6, położonych we wsi Pieńczykówek, 40/1, 75/1, 73/3, 76/4, 293, 80/2, 60, 55, 57, 63/2, 68, 79/2, 85, 86, 84/1, 84/2, 80/2, 87, 88, 90, 91, 294, 168/1,168/2,168/3,176/3,173, 65/2, 64/2, 65/3, 62/6, 61/1, 176/4, 59, 58, 66, 56, 206, 207, 208, 209,190/1, 304,191,192,193,194, 211, 210, 200, 205, 202, 229, położonych we wsi Ciszewo.

W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwiszczenia w tut. Starostwie Powiatowym pokój nr 23 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Grajewo, 03.08.2009 r


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.