środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Starostwo Powiatowe informuje

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe  w Grajewie informuje, że Uchwałą Nr XXXI/209/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku został przyjęty, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, „Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

 Z wymienionym dokumentem, prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem , o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej ustawy, podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cytowanej  ustawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym  w Grajewie  przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach 8.00 – 15.00.
Ponadto dokument z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie http://sp-grajewo.pbip.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.  
   

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.