środa, 25 maja 2022

Kultura i rozrywka

Spotkanie opłatkowe w ZSS

Dnia 22.12.2010 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie odbyło się spotkanie opłatkowe oraz inscenizacja jasełek.

Świece płoną już, najjaśniejsza świeci z gwiazd, do wieczerzy siądźmy wraz, cicha noc otuli nas.

 

fot. e-Grajewo.pl

 

Historia szkoły
Szkołę specjalną w Grajewie zaczęto organizować w sierpniu 1960 roku . Obowiązki kierownika szkoły powierzono Sławomirowi Siemionowi . Miał on przede wszystkim zająć się współpracą z komisją selekcyjną, która kwalifikowała uczniów szkół podstawowych do kształcenia specjalnego. W rezultacie do szkoły specjalnej wybrano dzieci upośledzone umysłowo oraz te, u których upośledzenie umysłowe sprzężone było z niedostosowaniem społecznym.

Na potrzeby szkoły zaadaptowano budynek (zabytkowy) po Szkole Podstawowej Nr 2, znajdujący się przy ulicy Ełckiej, w którym dziś mieści się Zespół Szkół Specjalnych.
Pierwszy dzwonek zadzwonił 16 stycznia 1961 roku. Tego dnia naukę rozpoczęło 52 dzieci, które uczyły się w dwóch kompletach klas łączonych - klasa II z III oraz klasa IV z V. Klasy te prowadziło dwóch nauczycieli, stosując głównie metodę ośrodków pracy.
W roku szkolnym 1961/62 w szkole pracowało już 4 nauczycieli, a w czterech oddziałach klasowych uczyło się 86 dzieci. Pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury w 1964 roku.
W roku 1982 szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Łomży . W skład zespołu weszły: Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Grajewie i Szkoła Zawodowa Specjalna w Grajewie.
W 1990 roku ofertę placówki poszerzono o nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w tzw. "klasach życia".
W 1998 roku objęto edukacją uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. W tym samym roku powstała też klasa Przysposabiająca do Pracy .
Na przestrzeni lat placówką naszą kolejno zarządzali: Sławomir Siemion, Cyrjak Konopka i Jarosław Konopka, który do dziś jest dyrektorem ZSS.
W roku 2003 utworzono klasę dla dzieci autystycznych. Jest to dotychczas jedyna tego typu forma kształcenia "autystów" w naszym powiecie. 

W ZSS uczy się obecnie ponad 200 dzieci.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.