sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Społem pomaga Szpitalowi

"1 grosz od chleba na szpital” - Konkurs trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r.

1.  Organizatorem konkursu jest "Społem" PSS w Grajewie.

2.  W konkursie mogą uczestniczyć dzieci oraz uczniowie do lat 18, które wykonają dowolną techniką rysunek formatu A4 na temat:
"Działajmy wspólnie! Kupując w roku 2011 chleb w placówkach "Społem” PSS w Grajewie przyłączasz się do akcji "1 grosz od chleba na szpital”.
Uwaga! Wykonana praca musi zawierać przekaz, że darowiznę na rzecz szpitala przekaże Organizator akcji "Społem” PSS w Grajewie.

3.  Pracę należy dostarczyć do siedziby "Społem” PSS w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 13, pokój nr 7 w dni robocze w godz. 8-15 w terminie do 31.01.2011r. i odebrać kartę uczestnictwa.

4.  Jedna osoba składa tylko jedną pracę, która należy czytelnie podpisać na odwrocie kartki imieniem, nazwiskiem, adresem, klasą do której uczęszcza dziecko, nazwą szkoły lub przedszkola oraz załączyć zgodę rodziców, bądź opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie i na wykorzystanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niniejszego konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie pracy w akcji "1 grosz od chleba na szpital”.

5.  Rysunki z chwilą przyjęcia i rejestracji będą umieszczane na stronie internetowej Spółdzielni www.pssgrajewo.pl w celu umożliwienia stałego porównywania prac przez klientów Organizatora na rzecz wyboru projektu plakatu najbardziej odpowiadającego tematowi ogłoszonego konkursu.

6.  Wybór zwycięzcy następuje w wyniku głosowania wartością zakupów dokonanych przez klientów w czasie trwania konkursu t.j. od 01 stycznia do 28 lutego 2011r. w sklepach "Społem” PSS w Grajewie:

Delikatesy – ul. Piłsudskiego 13
Sklep nr 1 – os. Południe 12
Sklep nr 2 – os. Południe 28
Sklep nr 7 "Market” – ul. Strażacka 1B
Sklep nr 3 – os. Południe 18
Supermarket "Andrzej” – os. Południe 48
Supermarket "Wiktor” – ul. Targowa 9
oznaczonych logo konkursu "1 grosz od chleba na szpital” w ten sposób, że klient zapisuje na odwrocie paragonu określony numer rysunku i wrzuca do urny.

7.  Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której praca uzyska największą łączną wartość paragonów z oznaczeniem numeru jej rysunku.

8.  Paragony ze wszystkich sklepów Organizatora wymienionych w pkt 6 będą sumowane.

9.  W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników organizatora konkursu.

10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 05.03.2011r. o godz. 12.00 w supermarkecie "Andrzej” w Grajewie, Os. Południe 48.

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność uczestnika konkursu wraz z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, podczas ogłaszania wyników i okazanie karty uczestnictwa. W przypadku nieobecności rozstrzygnięcie akcji dotyczyć będzie kolejnych osób osobiście obecnych.
 
12. Organizator konkursu zastrzega wykorzystanie projektów plakatu czy rysunku również innych osób  niż wyłoniony zwycięzca na rzecz akcji udzielenia darowizny Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie.

NAGRODY:
I     Laptop
II    Aparat fotograficzny
III   Cyfrowa ramka do zdjęć
oraz wiele innych atrakcyjnych niespodzianek.


Rodzice bądź opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niniejszego konkursu na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z 2002r./Dz. U. Nr 101, poz. 926 z zm./

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.